Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη μετάδοση αναλογικών ή ψηφιακών σημάτων μέσω διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης ενός υψίσυχνου φέροντος σήματος ή με την ψηφιακή μετάδοση χωρίς διαμόρφωση / αποδιαμόρφωση. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο στην κατανόηση, σχεδίαση, λειτουργία και χρήση ποικιλίας συσκευών και διατάξεων Τηλεπικοινωνιών. Η εφαρμογή των Τηλεπικοινωνιών σε πλήθος τομέων της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού, όπως κινητή τηλεφωνία, δίκτυα υπολογιστών, τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό κ.λπ., γνωρίζει τεράστια εξάπλωση τα τελευταία χρόνια. Ένας πτυχιούχος Αυτοματισμού πρέπει οπωσδήποτε να έχει καλή γνώση των τεχνικών εφαρμογής των Αρχών Τηλεπικοινωνιών στα διάφορα πεδία.
Από το άλλο μέρος, οι γνώσεις που παρέχονται στο παρόν μάθημα αποτελούν ένα καλό υπόβαθρο για άλλα προχωρημένα μαθήματα του προγράμματος. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, όπου μεταφέρονται στην ψηφιακή τους μορφή τα σχετικά με τη φασματική ανάλυση των σημάτων και τα φίλτρα, και τα Δίκτυα Υπολογιστών, όπου στο φυσικό επίπεδο εφαρμόζονται τεχνικές που μαθαίνει ο σπουδαστής στο παρόν μάθημα.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τον πτυχιούχο ικανό να αναγνωρίζει τη δομή, τη σχεδίαση και τη λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συσκευών και διατάξεων και να τον διευκολύνει στην επισκευή, τροποποίηση και επέκταση αυτών. Επίσης, στόχος είναι να βοηθήσει το σπουδαστή να παρακολουθήσει, χωρίς προβλήματα που απορρέουν από έλλειψη προαπαιτούμενων γνώσεων, άλλα προχωρημένα και εξειδικευμένα μαθήματα του προγράμματος.

Βιβλιογραφία: 
  1. K. Sam Shanmugham, Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήματα Επικοινωνίας (μετάφραση-επιμέλεια Κ. Καρούμπαλου), 1990, John Wiley and Sons, Γ. Α. Πνευματικός
  2. Α. Αλεξόπουλος και Γ. Λαγογιάννης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, 1987, Α. Αλεξόπουλος - Γ. Λαγογιάννης, 960-220-086-3
  3. Κ. Παϊσιόπουλος, Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας, 1987, Ήβος
  4. Γ. Δεμπόνος, Τηλεπικοινωνίες, 1982, Ίδρυμα Ευγενίδου
  5. Η. Dordick, Understanding modern telecommunications, 1986, McGraw Hill, 0-07-017662-0
  6. D. Davies, Telecommunications, 1985, Oxford: Pergamon, 0-08-031096-6
  7. D. Smith, Telecommunications Engineering, 1984, Van Norstand Reinhart, 0-442-30585-0
  8. Simon Haykin, Συστήματα Επικοινωνίας. Μετάφραση Ε. Συκά, Μ. Θεολόγου
  9. Hwei P. Hsu, Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες. Σειρά Schaum. Μετάφραση Ι. Βαρδιάμπαση.

22/01/2018 - 17:00

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης Εργαστηρίου Αρχών Τηλεπικοινων

12/01/2018 - 21:45

Η εξεταστέα ύλη θεωρίας του μαθήματος Αρχές Τηλεπικοινωνιών είναι όση περιλαμ

Σελίδες

27/06/2014 - 19:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα (μαζί με τις λύσεις τους) της εξέτασης Θεωρίας Αρχών Τηλεπικοινωνιών της 27ης Ιουνίου 2014 (Β ευκαιρία)

17/06/2014 - 19:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα (μαζί με τις λύσεις τους) της εξέτασης Θεωρίας Αρχών Τηλεπικοινωνιών της 16ης Ιουνίου 2014 (Α ευκαιρία)

11/03/2014 - 07:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Β εξέτασης Φεβρουαρίου 2014.

Σελίδες

05/02/2016 - 23:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Β ευκαιρία) της 5 Φεβρουαρίου 2016 στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών.

21/01/2016 - 10:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Α ευκαιρία) στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών της 20/1/2016.

27/11/2015 - 20:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών της εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2015.

01/10/2015 - 20:15

Συνημμένα θα βρείτε τις Σημειώσεις Εργαστηρίου στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών.

01/10/2015 - 20:00

Συνημμένα θα βρείτε τις Εργαστηριακές ασκήσεις στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών μαζί με τις απαντήσεις σε όλα τα περιλαμβανόμενα ερωτήματα. Θα βρείτε αναλυτικά τις κυματομορφές, φάσματα κ.λπ.

26/09/2015 - 17:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Γ ευκαιρία) στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Σεπτεμβρίου 2015.

16/07/2015 - 07:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (A ευκαιρία) στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Ιουνίου 2015.

11/06/2015 - 22:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Β ευκαιρία) στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Ιουνίου 2015.

20/02/2015 - 16:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Γ ευκαιρία) στο μάθημα Αρχές τηλεπικοινωνιών, Φεβρουαρίου 2015.

08/02/2015 - 14:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Β ευκαιρία) στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών Φεβρουαρίου 2015

23/01/2015 - 16:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Α ευκαιρία) στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών Φεβρουαρίου 2015

27/06/2014 - 19:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της Β εξέτασης Εργαστηρίου στο Μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών Ιούνιος 2014

27/06/2014 - 19:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα της Α εξέτασης Εργαστηρίου στο Μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Ιούνιος 2014

11/03/2014 - 07:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της Γ εξέτασης Εργαστηρίου στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Φεβρουαρίου 2014.

11/03/2014 - 07:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της Α εξέτασης Εργαστηρίου στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Φεβρουαρίου 2014.

Σελίδες