Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 1 Νοέμβριος, 2017 - 12:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα, την οποία και πρέπει να παραδώσετε μέχρι και 16/11/2017.

Η Εργασία θα υλοποιείται είτε ατομικά είτε από 2 (και μόνο 2) άτομα και θα παραδοθεί με emai στη ακόλουθη διεύθυνση: diadiktiaka.protokolla@gmail.com

Τα χαρακτηριστικά του email θα είναι τα εξής: Θέμα: ΔΙAΔΙΚΤΙΑΚΑ ΠΡ ΕΡΓx - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ2 όπου x o αριθμός της ΕΡΓΑΣΙΑΣ και μόνο(πχ ΕΡΓ2) .

Κάθε άλλο EMAIL δεν θα καταχωρείται.

Η υλοποίησή της μπορεί να γίνει και χωρίς παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου.

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει πάνω στις εργασίες που θα παραδώσετε

Διαβάστε προσεκτικά την εκφώνηση της άσκησης και συμβουλευτείτε τις σημειώσεις του εργαστηρίου στο auto.teipir.gr στην ενότητα του μαθήματος

Συνημμένο: 

31/07/2018 (All day)

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Διαδικτυακά Πρ

12/07/2018 - 22:45

Τα αποτελέσματα της θεωρίας του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" επισυνάπτε

20/02/2018 - 13:30

Επισυνάπτονται οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης.

12/02/2018 - 17:30

Η βαθμολογία για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" ακ

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Διαδικτυακά Πρωτόκολλα θα γίνει

22/01/2018 - 00:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου.

09/01/2018 - 16:45

Η εξέταση του εργαστηρίου διαδικτυακά πρωτόκολλα

21/12/2017 - 19:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

23/11/2017 - 20:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

Σελίδες

05/12/2016 - 15:30

Σας παραθέτουμε ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση στο wireshark.

07/11/2016 - 16:30

Συμπληρωματικές Ασκήσεις για το Εργαστήριο

22/10/2013 - 18:30

07/01/2013 - 09:45

17/12/2012 - 12:15