Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 1 Νοέμβριος, 2017 - 12:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα, την οποία και πρέπει να παραδώσετε μέχρι και 16/11/2017.

Η Εργασία θα υλοποιείται είτε ατομικά είτε από 2 (και μόνο 2) άτομα και θα παραδοθεί με emai στη ακόλουθη διεύθυνση: diadiktiaka.protokolla@gmail.com

Τα χαρακτηριστικά του email θα είναι τα εξής: Θέμα: ΔΙAΔΙΚΤΙΑΚΑ ΠΡ ΕΡΓx - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ2 όπου x o αριθμός της ΕΡΓΑΣΙΑΣ και μόνο(πχ ΕΡΓ2) .

Κάθε άλλο EMAIL δεν θα καταχωρείται.

Η υλοποίησή της μπορεί να γίνει και χωρίς παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου.

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει πάνω στις εργασίες που θα παραδώσετε

Διαβάστε προσεκτικά την εκφώνηση της άσκησης και συμβουλευτείτε τις σημειώσεις του εργαστηρίου στο auto.teipir.gr στην ενότητα του μαθήματος

Συνημμένο: 

01/11/2017 - 12:45

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

18/10/2017 - 08:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τη πρώτη εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκο

16/10/2017 - 19:00

Στα πλαίσια του εργαστηρίου διαδικτυακά πρωτόκολλα, θα δοθούν απαλλακτικες ερ

09/01/2017 - 00:30

Αύριο, 9/1/2017, το εργαστήριο αναβάλλεται για λόγους υγείας.

08/01/2017 - 23:15

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΖΑ006 και ΖΑ007

13/10/2016 - 18:00

Οι ομάδες του εργ.

11/10/2016 - 20:00

Κατόπιν της παράτασης που δόθηκε στις εγγραφές μέχρι Τετάρτη βράδυ, δεν θα έχ

02/07/2016 - 17:30

Ο βαθμός θεωρίας και εργαστηρίου είναι ίδιος λόγω διπλής εξέτασης με ίδια θέμ

Σελίδες