Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 9 Ιανουάριος, 2017 - 00:30
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Αύριο, 9/1/2017, το εργαστήριο αναβάλλεται για λόγους υγείας.

Η εργαστηριακή ύλη έχει ολοκληρωθεί και στο τελευταίο εργαστήριο έγινε ανασκόπηση των ασκήσεων με παραδείγματα. Ταυτόχρονα το αντίστοιχο εργαστήριο της Πέμπτης ολοκληρώνεται αυτή τη βδομάδα ( λόγω πολλών χαμένων εργαστηρίων)

Γι αυτό δεν χρήζει αναπλήρωσης το μαθήμα της Δευτέρας και παρακαλούνται οι φοιτητές να προετοιμαστούνε για την εξέταση του εργαστηρίου στις 16/1

Εκ του εργαστηρίου,

31/07/2018 (All day)

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Διαδικτυακά Πρ

12/07/2018 - 22:45

Τα αποτελέσματα της θεωρίας του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" επισυνάπτε

20/02/2018 - 13:30

Επισυνάπτονται οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης.

12/02/2018 - 17:30

Η βαθμολογία για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" ακ

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Διαδικτυακά Πρωτόκολλα θα γίνει

22/01/2018 - 00:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου.

09/01/2018 - 16:45

Η εξέταση του εργαστηρίου διαδικτυακά πρωτόκολλα

21/12/2017 - 19:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

23/11/2017 - 20:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

Σελίδες

05/12/2016 - 15:30

Σας παραθέτουμε ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση στο wireshark.

07/11/2016 - 16:30

Συμπληρωματικές Ασκήσεις για το Εργαστήριο

22/10/2013 - 18:30

07/01/2013 - 09:45

17/12/2012 - 12:15