Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 16 Οκτώβριος, 2017 - 19:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Στα πλαίσια του εργαστηρίου διαδικτυακά πρωτόκολλα, θα δοθούν απαλλακτικες εργασίες των 2 ατόμων.
Το εργαστήριο θα λειτουργεί κάθε Πεμπτη στης 15 για όποιον έχει τυχόν απορίες η επιθυμεί διευκρινήσεις
Για την ανάληψη εργασίας θα αποστείλεται email στο drososx@puas.gr , με την ένδειξη εργαστήριο Διαδικτυακά, αναφέρωντας το Ονοματεπώνυμό σας το εξάμηνό σας και σε περίπτωση
που θα συμμετέχετε σε ομάδα (2 άτομα) τα στοιχεία του συναδέλφου σας. Την Πέμπτη 19/10 όποιος θέλει μπορεί να έρθη για διευκρινήσεις στης 15.00 στην ΖΑ111

31/07/2018 (All day)

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Διαδικτυακά Πρ

12/07/2018 - 22:45

Τα αποτελέσματα της θεωρίας του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" επισυνάπτε

20/02/2018 - 13:30

Επισυνάπτονται οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης.

12/02/2018 - 17:30

Η βαθμολογία για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" ακ

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Διαδικτυακά Πρωτόκολλα θα γίνει

22/01/2018 - 00:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου.

09/01/2018 - 16:45

Η εξέταση του εργαστηρίου διαδικτυακά πρωτόκολλα

21/12/2017 - 19:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

23/11/2017 - 20:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

Σελίδες

05/12/2016 - 15:30

Σας παραθέτουμε ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση στο wireshark.

07/11/2016 - 16:30

Συμπληρωματικές Ασκήσεις για το Εργαστήριο

22/10/2013 - 18:30

07/01/2013 - 09:45

17/12/2012 - 12:15