Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Οκτώβριος, 2016 - 18:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Οι ομάδες του εργ. διαδικτυακών πρωτοκολλων βρίσκονται στο συνημμενο φύλλο όπως προέκυψαν από το νέο κεντρικό σύστημα.
Οσοι ήσαν σε λίστα αναμονής τοποθετήθηκαν όπου υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις (κενές θέσεις υπήρχαν μόνο στις μεσαίες και τελευταίες ομάδες)
Οσοι δεν έχουν μπεί καθόλου σε ομάδα να μου στείλουν e-mail να μου το δηλώσουν ώστε να τακτοποιηθούν. Μπορώ να τους προσθέσω μόνο σε κάποια από τις δύο τελευταίες ομάδες
(εκτός αν προκύψουν κενά στις πρώτες ομάδες από σπουδαστές που δεν εμφανιστούν τελικά.
Οσοι επιθυμούν να αλλάξουν ομάδα, να βρούν κάποιον για αμοιβαία ανταλλαγή και να το δηλώσουν στον εργαστηριακό συνεργάτη κατά την ώρα που εκκινεί για πρώτη φορά η ομάδα τουςώστε να μην έλθουν όλοι μαζί την την ίδια ώρα.

Συνημμένο: 

31/07/2018 (All day)

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Διαδικτυακά Πρ

12/07/2018 - 22:45

Τα αποτελέσματα της θεωρίας του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" επισυνάπτε

20/02/2018 - 13:30

Επισυνάπτονται οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης.

12/02/2018 - 17:30

Η βαθμολογία για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" ακ

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Διαδικτυακά Πρωτόκολλα θα γίνει

22/01/2018 - 00:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου.

09/01/2018 - 16:45

Η εξέταση του εργαστηρίου διαδικτυακά πρωτόκολλα

21/12/2017 - 19:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

23/11/2017 - 20:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

Σελίδες

05/12/2016 - 15:30

Σας παραθέτουμε ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση στο wireshark.

07/11/2016 - 16:30

Συμπληρωματικές Ασκήσεις για το Εργαστήριο

22/10/2013 - 18:30

07/01/2013 - 09:45

17/12/2012 - 12:15