Ημερομηνία: 
Κυριακή, 12 Νοέμβριος, 2017 - 19:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Μπορείτε να κατεβάσετε τη 4η ΑΣΚΗΣΗ για το εργαστήριο Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων , την οποία και πρέπει να παραδώσετε μέχρι και 24/11/2017.

Η Εργασία θα υλοποιείται είτε ατομικά είτε από 2 (και μόνο 2) άτομα και θα παραδοθεί με emai στη ακόλουθη διεύθυνση: pliroforiaka.auto@gmail.com

Τα χαρακτηριστικά του email θα είναι τα εξής: Θέμα: ΔΠΣ.ΑΣΚx - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ2 όπου x o αριθμός της ΑΣΚΗΣΗΣ και μόνο(πχ ΑΣΚ1) .

Κάθε άλλο EMAIL δεν θα καταχωρείται.
Μη αποστολή της άσκησης ισοδύναμή με απουσία από το εργαστήριο

Η υλοποίησή της μπορεί να γίνει και χωρίς παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου.

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει πάνω στις εργασίες που θα παραδώσετε
Συμβουλευτείτε τις σημειώσεις το μαθήματος στο site του τμήματος auto.teipir.gr

Συνημμένο: 

10/01/2018 - 16:45

Η εξέταση του εργαστηρίου ΔΠΣ θα γίνει την Πέμπτη 18/1/2018

28/11/2017 - 08:00

Μπορείτε να κατεβάσετε τη 5η ΑΣΚΗΣΗ για το εργαστήριο Διαχείριση Πληροφοριακώ

12/11/2017 - 19:45

Μπορείτε να κατεβάσετε τη 4η ΑΣΚΗΣΗ για το εργαστήριο Διαχείριση Πληροφοριακώ

06/11/2017 - 08:30

Μπορείτε να κατεβάσετε τη 2η ΑΣΚΗΣΗ για το εργαστήριο Διαχείριση Πληροφοριακώ

25/10/2017 - 22:45

Μπορείτε να κατεβάσετε τη 2η ΑΣΚΗΣΗ για το εργαστήριο Διαχείριση Πληροφοριακώ

18/10/2017 - 09:30

Παρακαλώ μέχρι τη Δευτέρα 30/10/2017

18/10/2017 - 08:45

Μπορείτε να κατεβάσετε τη πρώτη ΑΣΚΗΣΗ για το εργαστήριο Διαχείριση Πληροφορι

16/10/2017 - 19:30

Το αυριανό μάθημα (17/10/2017) θεωρίας στα ΔΠΣ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγο τη

16/10/2017 - 19:15

Στα πλαίσια του εργαστηρίου ΔΠΣ, θα δοθούν απαλλακτικές εργασίες των 2 ατόμων

11/10/2017 - 23:30

Η πρωτη συναντηση του εργαστηριου ΔΠΣ θα γινει

Σελίδες

21/10/2015 - 11:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του μαθήματος