Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Η αναγνώριση του υλικού του Η/Υ, η εγκατάσταση λογισμικού, η οργάνωση του συστήματος Η/Υ, η εποπτεία του συστήματος και η βελτίωσή του, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου, ενημέρωση για τα είδη, την αναγκαιότητα και την χρήση κατηγοριών λογισμικού και διαμόρφωση προδιαγραφών λογισμικού. Η ενημέρωση για τη λειτουργία φύλλων εργασίας, η εκμάθησή τους και ο προγραμματισμός τους, η κατανόηση και ο προγραμματισμός βάσεων δεδομένων, η δημιουργία διαγραμμάτων, ο καθορισμός δομών βάσεων δεδομένων, η εισαγωγή σε φόρμες, η δημιουργία ερωτημάτων και αναφορών. Η μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένου αυτοματισμού παραγωγικών διαδικασιών τόσο στην παραγωγή προϊόντων, όσο και στις υπηρεσίες(ERP – CRM- CIM).

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 
  • Πληροφοριακά Συστήματα: Δεδομένα, πληροφορία, πληροφοριακά συστήματα, διεργασίες (transaction), επεξεργασία (processing), υλικό συστημάτων, λογισμικό συστημάτων, μέθοδοι επεξεργασίας, είδη λογισμικού, λειτουργικά συστήματα, λογισμικό εφαρμογών, επεξεργαστές κειμένων, φύλλα εργασίας, βάσεις δεδομένων, πακέτα γραφικών, λογισμικό εκδόσεων, λογισμικό σχεδίασης, λογισμικό προβολής και παρουσιάσεων, συστήματα υπερκειμένων (hypertext), νοήμονα συστήματα (knowledge-based systems), λογισμικό προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, λογισμικό διαχείρισης έργου (project management).
  • Επικοινωνία Υπολογιστών: Πρότυπα επικοινωνιών, δίκτυα, πρωτόκολλα επικοινωνιών, υπηρεσίες, παγκόσμιος ιστός, διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων. Γ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Σχεδίαση συστημάτων, έρευνες αγοράς, διαφήμιση, προμήθειες – πωλήσεις, πληρωμές, διανομή, αποθήκες, λογιστίρια, συστήματα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, μέθοδοι επεξεργασίας, ανάπτυξη συστημάτων, ασφάλεια συστημάτων, προστασία δεδομένων, εργονομία. Δ) Λογισμικό Εφαρμογών: Βάσεις δεδομένων, γλώσσες υψηλού επιπέδου, λογιστικά φύλλα, γραφικά, συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP – CRM- CIM).
Βιβλιογραφία: 
  1. Πληροφοριακά Συστήματα, Γεώργιος Βασιλακόπουλος
  2. Πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων Ι (Εισαγωγή στην τεχνολογία και στρατηγική), Πολλάλης Γιάννης Α., Γιαννακόπουλος Διονύσης Ι., Παπουτσής Ιωάννης, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ
  3. Πληροφοριακά συστήματα , Hoffer J., Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
  4. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Υψηλάντης Παντελής Γ., Σ. Πατακης Α.Ε.Ε.Δ.Ε

02/11/2016 - 11:00

Λόγο των προγραμματιζόμενων αυριανών κοινητοποιήσεων, και λόγο του ότι έχει χ

20/10/2016 - 22:15

Η εργασία που απέμεινε είναι τo θέμα 3 του αρχείου που επισυνάπτεται

18/10/2016 - 17:45

Μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο τα τμήματα του εργαστηρίου ΔΠΣ

13/10/2016 - 22:00

Το εργαστήριο ΔΠΣ θα ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη, όσοι σπουδαστές δεν προσή

03/10/2016 - 11:00

Το πρώτο μάθημα της Θεωρίας Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοπο

25/09/2016 - 23:00

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ σπουδαστές να παρακολουθούν το μάθημα χωρί

28/01/2016 - 20:15

Η αυριανή εξέταση θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις, όχι όμως κινητά λαπτοπ κλπ

11/01/2016 - 09:45

Η τελική εξέταση στο εργαστήριο Δ.Π.Σ.

11/11/2015 - 10:30

Αύριο Πέμπτη 12/11/2015 τα εργαστήρια Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων δε

15/10/2015 - 11:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα των εργασιών και να περάσετε από το εργαστήρ

Σελίδες