Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Η αναγνώριση του υλικού του Η/Υ, η εγκατάσταση λογισμικού, η οργάνωση του συστήματος Η/Υ, η εποπτεία του συστήματος και η βελτίωσή του, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου, ενημέρωση για τα είδη, την αναγκαιότητα και την χρήση κατηγοριών λογισμικού και διαμόρφωση προδιαγραφών λογισμικού. Η ενημέρωση για τη λειτουργία φύλλων εργασίας, η εκμάθησή τους και ο προγραμματισμός τους, η κατανόηση και ο προγραμματισμός βάσεων δεδομένων, η δημιουργία διαγραμμάτων, ο καθορισμός δομών βάσεων δεδομένων, η εισαγωγή σε φόρμες, η δημιουργία ερωτημάτων και αναφορών. Η μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένου αυτοματισμού παραγωγικών διαδικασιών τόσο στην παραγωγή προϊόντων, όσο και στις υπηρεσίες(ERP – CRM- CIM).

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 
  • Πληροφοριακά Συστήματα: Δεδομένα, πληροφορία, πληροφοριακά συστήματα, διεργασίες (transaction), επεξεργασία (processing), υλικό συστημάτων, λογισμικό συστημάτων, μέθοδοι επεξεργασίας, είδη λογισμικού, λειτουργικά συστήματα, λογισμικό εφαρμογών, επεξεργαστές κειμένων, φύλλα εργασίας, βάσεις δεδομένων, πακέτα γραφικών, λογισμικό εκδόσεων, λογισμικό σχεδίασης, λογισμικό προβολής και παρουσιάσεων, συστήματα υπερκειμένων (hypertext), νοήμονα συστήματα (knowledge-based systems), λογισμικό προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, λογισμικό διαχείρισης έργου (project management).
  • Επικοινωνία Υπολογιστών: Πρότυπα επικοινωνιών, δίκτυα, πρωτόκολλα επικοινωνιών, υπηρεσίες, παγκόσμιος ιστός, διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων. Γ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Σχεδίαση συστημάτων, έρευνες αγοράς, διαφήμιση, προμήθειες – πωλήσεις, πληρωμές, διανομή, αποθήκες, λογιστίρια, συστήματα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, μέθοδοι επεξεργασίας, ανάπτυξη συστημάτων, ασφάλεια συστημάτων, προστασία δεδομένων, εργονομία. Δ) Λογισμικό Εφαρμογών: Βάσεις δεδομένων, γλώσσες υψηλού επιπέδου, λογιστικά φύλλα, γραφικά, συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP – CRM- CIM).
Βιβλιογραφία: 
  1. Πληροφοριακά Συστήματα, Γεώργιος Βασιλακόπουλος
  2. Πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων Ι (Εισαγωγή στην τεχνολογία και στρατηγική), Πολλάλης Γιάννης Α., Γιαννακόπουλος Διονύσης Ι., Παπουτσής Ιωάννης, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ
  3. Πληροφοριακά συστήματα , Hoffer J., Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
  4. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Υψηλάντης Παντελής Γ., Σ. Πατακης Α.Ε.Ε.Δ.Ε

12/02/2015 - 23:00

Μπορείτε να δείτε τους βαθμούς του εργαστηρίου ΔΠΣ στο παρακάτω αρχείο

12/02/2015 - 22:45

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία όσον συμμετείχαν στην εξε

29/01/2015 - 20:30

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστήριο ΔΠΣ θα γίνει για όλα τα τμήματα

15/01/2015 - 07:00

Η τελική εξέταση στο εργαστήριο Δ.Π.Σ.

07/10/2014 - 10:45

Τα μαθήματα στη ΔΠΣ (Θεωρία και εργαστήριο θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδ

06/10/2014 - 07:15

Μπορείτε να δείτε την κατανομή των τμημάτων στο εργαστήριο ΣΣΔ κατεβάζοντας τ

02/06/2014 - 11:30

Η εξέταση στο εργαστήριο ΔΠΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/6 και ώρα 09.0

17/02/2014 - 09:30

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστήριο ΔΠΣ θα γίνει την Πέμπτη 27/2/2014

19/12/2013 - 10:30

Η εξέταση στο εργαστήριο ΔΠΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/1/2014

Σελίδες