Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθεί ο σπουδαστής πως λειτουργούν τα δίκτυα δεδομένων και ποιες αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται. Επίσης πως υλοποιούνται τα στοιχεία του δικτύου με βάση ψηφιακά κυκλώματα και λογισμικό. Βασική δεξιότητα που στοχεύει το μάθημα είναι να μάθει να σχεδιάζει τοπικά δίκτυα, να χρησιμοποιεί δικτυακές εφαρμογές και να εξομοιώνει την ποσοτική λειτουργία δικτύων υπολογιστών

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Το μάθημα περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική OSI και ακολούθως εξειδικεύσεις στα τρία κατώτερα στρώματα. Τη λειτουργία του Στρώματος Σύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer). Το πρωτόκολλο HDLC, LAPB, Το Παράθυρο ολίσθησης, Ο Έλεγχος ροής και διόρθωση λαθών, Τα Τοπικά Δίκτυα, Το δίκτυο Ethernet, Ο δακτύλιος σκυτάλης, Διασύνδεση τοπικών δικτύων, Γέφυρες και μεταγωγείς, Το στρώμα δικτύου, Το πρωτόκολλο Χ.25, Εφαρμογές

Βιβλιογραφία: 
  1. Σημειώσεις Θεωρίας Δικτύων Υπολογιστών, Ι.Δ. Αγγελόπουλος. Διαθέσιμες σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: http//:auto.teipir.gr (ιδέ Μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών, αριστερή στήλη).
  2. Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 9600133499456.
  3. James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking, 3rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN:0-321-26976-4
  4. Jean Walrand, "Communication Networks", 2nd ed., McGraw Hill, 1998, ISBN 0256205671.
  5. Data Networks των D.Bertsekas-Galagher.Μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα: http://www.pdftop.com/ebook/data%20networks%20bertsekas/
  6. Αρης Αλεξόπουλος, Γιώργος Λαγογιάννης, «Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Πέμπτη έκδοση, 1999, ISBN: 960-220-086-3
  7. A. Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 4η έκδοση, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008 (Ελληνική μετάφραση του υπ’ αριθ. 1)
  8. Larry Peterson, Bruce Davie, «Δίκτυα Υπολογιστών, μια προσέγγιση από τη σκοπιά των συστημάτων», 4η Αμερικανική Έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος

14/09/2017 - 18:30

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η Εξέταση της Τρίτης 19 Σεπ.

31/05/2017 - 13:45

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΖΑ006 και ΖΑ007

01/03/2017 - 11:30

Η έναρξη του εργ.

10/02/2017 - 21:30

Επισυνάπτεται η τελική βαθμολογία Δικτύων Θεωρίας και εργαστηρίου

23/06/2016 - 20:15

Βαθμοί πάνω από 6 στη θεωρία, θα επηρεάσουν θετικά και τον βαθμό του εργαστηρ

23/05/2016 - 09:15

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως τα μαθήματα της Δευτέρας 15:00-21:00 και Π

23/05/2016 - 04:30

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 και Τετάρτη 8 Ιουν

03/03/2016 - 16:00

Οι ομάδες του εργ. Δικτύων βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

05/02/2016 - 14:00

Οσοι χρωστάνε το εργ.

Σελίδες

18/04/2016 - 16:30

26/02/2016 - 22:00

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, ΣΤΕΦ,
Τμήμα Αυτοματισμού
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

18/03/2015 - 22:45

21/02/2013 - 12:00

04/06/2012 - 16:15

Η ύλη για τις εξετάσεις του εργαστηρίου είναι οι εργαστηριακές σημειώσεις (PDF), όλες οι επιπρόσθετες ασκήσεις που κάναμε στα μαθήματα, και οι εργασίες που ανατίθεντο κατά καιρούς.

17/05/2012 - 15:15

Συμπληρωματικές Ασκήσεις Εργαστηρίου που θα πρέπει να παραδίδουν οι σπουδαστές κάθε εβ