Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Μάιος, 2018 - 20:30
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

H ύλη του μαθήματος περιγράφεται στη σελίδα αυτού. Εκτός από τα συγγράματα/βιβλία οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σημειώσεις του κ. Αγγελόπουλου και τις συνημμένες παρουσιάσεις (μόνο για επανάληψη). Προσοχή! Οι παρουσιάσεις δεν αποτελούν εγχειρίδιο και δεν μπορούν από μόνες τους να προσφέρουν άρτια γνώση.
Καλή επιτυχία

Συνημμένο: 

09/09/2014 - 17:15

Αναρτήθηκαν οι λύσεις των θεμάτων θεωρίας της εξέτασης 8 Σεπ 2014 στον ιστότο

19/03/2014 - 20:45

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στα εργαστή

14/03/2014 - 16:15

Λόγω μεγάλης προσέλευσης, θα δημιουργηθούν δύο μία νέες ομάδες στα εργαστήρια

10/03/2014 - 13:00

Στο συνημμένο EXCEL δίδεται η συγκρότηση των ομάδων εργαστηρίου Δικτύων.

06/03/2013 - 13:30

Η διάρκεια εγγραφών ανακοινώνεται με την φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα:

28/02/2012 - 13:45

Εγγραφές στην στην ιστοσελίδα: http://auto.te

Σελίδες