Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Απρίλιος, 2015 - 14:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, ΣΤΕΦ,
Τμήμα Αυτοματισμού
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Αγγελόπουλος Ιωάννης, Καθ.jaggel@teipir.gr
Tηλ.: +210 5381484,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Δικτύων Υπολογιστών
Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τη θεωρία της εβδομαδιαίας άσκησης, η οποία βρίσκεται στο σχετικό κεφάλαιο της θεωρίας του μαθήματος.
Επίσης πρέπει να χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της κάθε εργαστηριακής άσκησης το υλικό της αντίστοιχης άσκησης και βρίσκοναται στην ιστοσελίδα τους εργαστηρίου: http://auto.teipir.gr/el/mathimata/diktya-ypologiston-1604/78#tabs-4
1. ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
● Στο πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνονται κατά μέγιστο 12 ασκήσεις.
● Σπουδαστής ο οποίος έχει δύο απουσίες θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει επαρκώς το εργαστήριο.
● Σπουδαστής ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει για οποιονδήποτε λόγο επιτυχώς τουλάχιστον οκτώ (8) ασκήσεις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.
● Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διδαχθούν λιγότερες από 8 ασκήσεις, για οποιονδήποτε λόγο, το εργαστήριο θεωρείται μη διδαχθέν και επαναλαμβάνεται το επόμενο εξάμηνο.
● Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης στο εργαστήριο ενδεχομένως να γίνεται προφορική εξέταση και βαθμολόγηση των σπουδαστών σε παρουσιάσεις εργασιών σχετικών με την άσκηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της κάθε άσκησης πρέπει να αποσταλεί και η μικρή εργασία ή απάντηση στα ερωτήματα όπως ζητείται από τον υπεύθυνο εργαστηρίου.
● Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε άσκησης στο εργαστήριο είναι απαραίτητη η προετοιμασία στο σπίτι. Η έλλειψη προετοιμασίας ισοδυναμεί με απουσία στη συγκεκριμένη άσκηση. Η πλήρης εκτέλεση της άσκησης ολοκληρώνεται με την αποστολή της μικρής εργασίας/απαντήσεων.
● Ο σπουδαστής εξετάζεται γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου στο θεωρητικό ή το πειραματικό μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων.

2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ο βαθμός επίδοσης στο εργαστήριο υπολογίζεται κυρίως από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου, όπου συνεκτιμώνται και η συνολική δραστηριότητα και οι παρουσιάσεις που τυχόν επραγματοποίησε ο σπουδαστής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών ΔΕΝ απαιτείται εγγραφή για όσους έχουν πάρει στο αμέσως προηγούμενο εξάμηνο βαθμό ≥ 4. Η παρακολούθηση του εργαστηρίου από σπουδαστές της παραπάνω κατηγορίας είναι δυνατή μόνο αν υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήμα του τρέχοντος εξαμήνου.

08/07/2018 - 14:00

Στα συνημμενα αρχεία θα βρείτε την βαθμολογια για τη θεωρια και (επικαιροποιη

03/07/2018 - 22:15

Οι βαθμοί όσων έδωσαν εργαστήριο στις 21/6/2018 ακολουθούν:

20/06/2018 - 21:30

Tα αποτελέσματα του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος βρίσκονται στο ακόλουθ

20/06/2018 - 00:30

Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών θα

30/05/2018 - 00:15

Η εξέταση του εργαστηρίου δεν θα πραγματοποιήθεί την Πέμπτη 31/05 λόγω προγρα

28/05/2018 - 20:30

H ύλη του μαθήματος περιγράφεται στη σελίδα αυτού.

14/09/2017 - 18:30

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η Εξέταση της Τρίτης 19 Σεπ.

31/05/2017 - 13:45

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΖΑ006 και ΖΑ007

01/03/2017 - 11:30

Η έναρξη του εργ.

Σελίδες

10/05/2018 - 10:15

03/05/2018 - 09:30

03/05/2018 - 09:15

26/04/2018 - 09:30

19/04/2018 - 09:30

29/03/2018 - 09:30

22/03/2018 - 10:30

16/03/2018 - 15:15

Οι ασκήσεις στέλνονται με Τίτλο email ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΚx - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ όπου x o αριθμός της άσκησης και μόνο. Κάθε άλλο εμαιλ δεν θα καταχωρείται ως άσκηση.

15/03/2018 - 09:45

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ HTML ΣΕΛΙΔΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

08/03/2018 - 09:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ HTML ΣΕΛΙΔΩΝ

26/02/2016 - 22:00

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, ΣΤΕΦ,
Τμήμα Αυτοματισμού
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω