Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 3 Μάρτιος, 2016 - 16:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Οι ομάδες του εργ. Δικτύων βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.
Εκτός από τις ομάδες Δευτέρας και Πέμπτης, δημιουργήθηκε και μια πρόσθετη ομάδα τις Τετάρτες 17:00-19:00 για σπουδαστές μεγάλων εξαμήνων.
Εφόσον κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δημιουργηθούν θέσεις στις άλλες ομάδες όσοι επιθυμούν θα μπορούν να μεταφερθούν στις άλλες ομάδες,
με στόχο να καταργηθεί η ομάδα της Τετάρτης αν μπορέσουν να μεταφερθούν όλοι οι σπουδαστές σε κανονικές ομάδες (μέχρι τότε η ομάδα αυτή θα λειτουργεί
όπως οι άλλες με τους ίδιους καθηγητές. Το εργ. ξεκινά Δευτέρα 7 Μαρτ. και 9, 10 Μαρτίου.
Επισημαίνεται ότι ΜΟΝΟ σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στην Γραμματεία θα βαθμολογηθούν στο τέλος τους εξαμήνου, καθόσον ΔΕΝ είναι πια εφικτό να
φυλαχθεί ο βαθμός και να μπει τον Ιούλιο 2017, αφού ο καθηγητής συνταξιοδοτείται τον Μάρτιο 2017.

Συνημμένο: 

14/09/2017 - 18:30

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η Εξέταση της Τρίτης 19 Σεπ.

31/05/2017 - 13:45

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΖΑ006 και ΖΑ007

01/03/2017 - 11:30

Η έναρξη του εργ.

10/02/2017 - 21:30

Επισυνάπτεται η τελική βαθμολογία Δικτύων Θεωρίας και εργαστηρίου

23/06/2016 - 20:15

Βαθμοί πάνω από 6 στη θεωρία, θα επηρεάσουν θετικά και τον βαθμό του εργαστηρ

23/05/2016 - 09:15

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως τα μαθήματα της Δευτέρας 15:00-21:00 και Π

23/05/2016 - 04:30

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 και Τετάρτη 8 Ιουν

03/03/2016 - 16:00

Οι ομάδες του εργ. Δικτύων βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

05/02/2016 - 14:00

Οσοι χρωστάνε το εργ.

Σελίδες

18/04/2016 - 16:30

26/02/2016 - 22:00

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, ΣΤΕΦ,
Τμήμα Αυτοματισμού
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

18/03/2015 - 22:45

21/02/2013 - 12:00

04/06/2012 - 16:15

Η ύλη για τις εξετάσεις του εργαστηρίου είναι οι εργαστηριακές σημειώσεις (PDF), όλες οι επιπρόσθετες ασκήσεις που κάναμε στα μαθήματα, και οι εργασίες που ανατίθεντο κατά καιρούς.

17/05/2012 - 15:15

Συμπληρωματικές Ασκήσεις Εργαστηρίου που θα πρέπει να παραδίδουν οι σπουδαστές κάθε εβ