Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος, 2016 - 22:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, ΣΤΕΦ,
Τμήμα Αυτοματισμού
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Αγγελόπουλος Ιωάννης, Καθ.
Tηλ.: +210 5381484, jaggel@teipir.gr
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δικτύων Υπολογιστών
Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τη θεωρία της εβδομαδιαίας άσκησης, η οποία βρίσκεται στο σχετικό κεφάλαιο της θεωρίας του μαθήματος.
Επίσης πρέπει να χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της κάθε εργαστηριακής άσκησης το υλικό της αντίστοιχης άσκησης και βρίσκοναται στην ιστοσελίδα τους εργαστηρίου: http://auto.teipir.gr/el/mathimata/diktya-ypologiston-1604/78#tabs-4
1. ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
● Στο πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνονται κατά μέγιστο 12 ασκήσεις.
● Σπουδαστής ο οποίος έχει δύο απουσίες θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει επαρκώς το εργαστήριο.
● Σπουδαστής ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει για οποιονδήποτε λόγο επιτυχώς τουλάχιστον οκτώ (8) ασκήσεις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.
● Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διδαχθούν λιγότερες από 8 ασκήσεις, για οποιονδήποτε λόγο, το εργαστήριο θεωρείται μη διδαχθέν και επαναλαμβάνεται το επόμενο εξάμηνο.
● Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης στο εργαστήριο ενδεχομένως να γίνεται προφορική εξέταση και βαθμολόγηση των σπουδαστών σε παρουσιάσεις εργασιών σχετικών με την άσκηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της κάθε άσκησης πρέπει να αποσταλεί και η μικρή εργασία ή απάντηση στα ερωτήματα όπως ζητείται από τον υπεύθυνο εργαστηρίου.
● Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε άσκησης στο εργαστήριο είναι απαραίτητη η προετοιμασία στο σπίτι. Η έλλειψη προετοιμασίας ισοδυναμεί με απουσία στη συγκεκριμένη άσκηση. Η πλήρης εκτέλεση της άσκησης ολοκληρώνεται με την αποστολή της μικρής εργασίας/απαντήσεων.
● Ο σπουδαστής εξετάζεται γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου στο θεωρητικό ή το πειραματικό μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων.
2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ο βαθμός επίδοσης στο εργαστήριο υπολογίζεται κυρίως από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου, όπου συνεκτιμώνται και η συνολική δραστηριότητα και οι παρουσιάσεις που τυχόν επραγματοποίησε ο σπουδαστής. Κατ' ελάχιστον πρέπει ο σπουδαστής να συμμετάσχει σε τουλάχιστον μια εξέταση εργαστηρίου, αν αποτύχει οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι κοινές με τη θεωρία.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών ΔΕΝ απαιτείται εγγραφή για όσους έχουν πάρει στο αμέσως προηγούμενο εξάμηνο βαθμό ≥ 4. Η παρακολούθηση του εργαστηρίου από σπουδαστές της παραπάνω κατηγορίας είναι δυνατή μόνο αν υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήμα του τρέχοντος εξαμήνου.

10/02/2017 - 21:30

Επισυνάπτεται η τελική βαθμολογία Δικτύων Θεωρίας και εργαστηρίου

23/06/2016 - 20:15

Βαθμοί πάνω από 6 στη θεωρία, θα επηρεάσουν θετικά και τον βαθμό του εργαστηρ

23/05/2016 - 09:15

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως τα μαθήματα της Δευτέρας 15:00-21:00 και Π

23/05/2016 - 04:30

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 και Τετάρτη 8 Ιουν

03/03/2016 - 16:00

Οι ομάδες του εργ. Δικτύων βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

05/02/2016 - 14:00

Οσοι χρωστάνε το εργ.

03/06/2015 - 11:30

Την Τετάρτη, 3/6/2015 και ώρα 17:00 - 19:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του

27/05/2015 - 19:45

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΖΑ006-007 και ΖΑ00

27/04/2015 - 14:45

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, ΣΤΕΦ, Τμήμα Αυτοματισμού

27/02/2015 - 02:45

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών στην παρακολούθηση του εργαστηρίου

Σελίδες