Ημερομηνία: 
Σάββατο, 15 Απρίλιος, 2017 - 09:00
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Τη Δευτέρα 8 Μαΐου και ώρα 5.00 μ. μ., θα πραγματοποιηθεί εξέταση προόδου στο Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών με εξεταστέαα ύλη αυτήν που αντιστοιχεί στις Εργαστηριακές Ασκήσεις 1-4. Στην εξέταση θα χρησιμοποιηθεί το βοήθημα που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά τις παραδόσεις της θεωρίας και που είναι αναρτημένο στο "Υλικό Θεωρίας-Περισσότερο Υλικό-Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών-Βιβλίο Θεωρίας-Εξεταστικό βοήθημα για τον 8051". Η βαθμολογία της θα μετράει προσθετικά κατά 1,5 μονάδα.

17/02/2017 - 21:00

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργ

15/02/2017 - 14:00

Η διδασκαλία θεωρίας στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών θα γίνετ

14/02/2017 - 20:45

Όποιος σπουδαστής οφείλει το Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστώ

13/02/2017 - 11:30

Συνημμένα θα βρείτε τα αποτελέσματα της εξέτασης θεωρίας στο μάθημα Δομή και

13/02/2017 - 08:45

Η βαθμολογία της εξέτασης Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών

07/02/2017 - 09:00

Θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση (Γ ευκαιρία) στο Εργαστήριο Δομής και

21/01/2017 - 08:45

Η βαθμολογία της εξέτασης στο Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μ/Υ της 20ης Ι

12/01/2017 - 18:30

Κατά το τρέχον εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί εξέταση Εργαστηρίου και στο μάθημα

30/11/2016 - 11:00

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης Εργαστηρίου στο μάθημα Δομή κα

30/11/2016 - 10:45

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης θεωρίας στο μάθημα Δομή και Λε

Σελίδες

13/03/2014 - 15:00

Συνημμένα θα βρείτε το 1ο κεφάλαιο του βιβλίου "Ο μικροελεγκτής 8051" που χρησιμοποιούμε στο μάθημα. Αυτό μέχρι να διανεμηθεί το βιβλίο.

12/03/2014 - 20:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα της εξέτασης θεωρίας της 27/2/14 στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών

12/03/2014 - 19:30

Για περισσότερο υλικό του μαθήματος (θέματα εξετάσεων με τις λύσεις τους, Σημειώσεις κ.λπ.) βλ. στο site ikaros.teipir.gr/dalabs/.

12/02/2014 - 20:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα της εξέτασης θεωρίας της 12/2/14 στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών

Σελίδες

20/03/2016 - 12:00

Συνημμένο θα βρείτε το εργαστηριακό βοήθημα της άσκησης 2: "Αριθμητικές πράξεις"

14/03/2016 - 23:00

Συνημμένα θα βρείτε τον emulator DOSBox (έκδοση για windows), οδηγίες για την εγκατάσταση αυτού, καθώς και τον προσομοιωτή του εργαστηρίου για τον μικροελεγκτή 8051.

03/03/2016 - 21:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Γ ευκαιρία), της περιόδου Φεβρουαρίου 2016, στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών.

02/03/2016 - 20:45

Συνημμένα θα βρείτε τις Σημειώσεις για το Εργαστήριο του μαθήματος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών.

11/02/2016 - 15:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Β ευκαιρία), της περιόδου Φεβρουαρίου 2016, στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών.

23/11/2015 - 13:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εμβόλιμης εξέτασης Νοεμβρίου 2015 στο Εργαστήριο του μαθήμτατος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών.

14/09/2015 - 22:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα, και τις λύσεις αυτών, της εξέτασης Εργαστηρίου (Γ ευκαιρία) της 14/9/2015 στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών.

25/06/2015 - 21:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Β ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Ιουνίου 2015.

11/06/2015 - 22:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Α ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Ιουνίου 2015.

05/06/2015 - 12:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα, με τις λύσεις τους, της επαναληπτικής εξέτασης προόδου του εαρινού εξαμήνου 2024-15 στο Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας ΜΥ.

21/05/2015 - 16:30

Συνημμένα θα δείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης προόδου στο Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών του Μαϊου 2015.

19/04/2015 - 13:30

Συνημμένα θα βρείτε τη δουλειά που έκανε και κάνει ο Συνεργάτης του μαθήματος Αντώνης Μπέϊκος, ώστε να έχετε μια αναλυτική περιγραφή των βημάτων που ακολουθούμε για να γράψουμε τα προγράμματα που α

19/04/2015 - 08:30

Συνημμένα θα βρείτε τις λύσεις των Εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών

31/03/2015 - 17:00

Το συνημμένο αρχείο είναι ένα κείμενο που συνέταξε ο Συνεργάτης του Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών κ.

27/02/2015 - 11:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της επαναληπτικής εξέτασης Εργαστηρίου (Γ ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Φεβρουαρίου 2015.

Σελίδες