Ημερομηνία: 
Σάββατο, 15 Απρίλιος, 2017 - 09:00
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Τη Δευτέρα 8 Μαΐου και ώρα 5.00 μ. μ., θα πραγματοποιηθεί εξέταση προόδου στο Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών με εξεταστέαα ύλη αυτήν που αντιστοιχεί στις Εργαστηριακές Ασκήσεις 1-4. Στην εξέταση θα χρησιμοποιηθεί το βοήθημα που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά τις παραδόσεις της θεωρίας και που είναι αναρτημένο στο "Υλικό Θεωρίας-Περισσότερο Υλικό-Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών-Βιβλίο Θεωρίας-Εξεταστικό βοήθημα για τον 8051". Η βαθμολογία της θα μετράει προσθετικά κατά 1,5 μονάδα.

30/11/2016 - 10:45

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης θεωρίας στο μάθημα Δομή και Λε

27/09/2016 - 17:00

Συνημμένα θα βρείτε την τελική βαθμολογία Εργαστηρίου στο μάθημα Δομή και Λει

21/09/2016 - 09:15

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης θεωρίας περιόδου Σεπτεμβρίου 2

05/06/2016 - 16:30

Η εξεταστέα ύλη του Εργαστηρίου του μαθήματος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογ

05/06/2016 - 16:15

Η εξεταστέα ύλη θεωρίας του μαθήματος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών εί

Σελίδες

20/02/2015 - 16:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Γ ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Φεβρουαρίου 2015.

12/02/2015 - 11:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Β ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Φεβρουαρίου 2015.

23/01/2015 - 16:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Α ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Φεβρουαρίου 2015.

27/06/2014 - 18:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα της εξέτασης Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών (Β ευκαιρία) Ιουνίου 2014

14/06/2014 - 07:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα της εξέτασης Εργαστηρίου στο Μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών της εξέτασης Ιουνίου 2014 (Α ευκαιρία)

12/03/2014 - 20:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα της εξέτασης Εργαστηρίου της 27/2/14 στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών

12/03/2014 - 19:30

Για περισσότερο υλικό του μαθήματος (θέματα εξετάσεων με τις λύσεις τους, Σημειώσεις κ.λπ.) βλ. στο site ikaros.teipir.gr/dalabs/.

Σελίδες