Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 12 Ιανουάριος, 2018 - 22:15
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Η εξεταστέα ύλη θεωρίας στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών είναι όση περιλαμβάνεται στο βιβλίο, εκτός από τις σελίδες 135-141και τις σελίδες 229-235 και τις αποδείξεις (που, όμως, είναι ενδιαφέρουσες) όσων αναγράφονται στις σελίδες 46-60 του βιβλίου.

23/11/2015 - 13:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εμβόλιμης εξέτασης Νοεμβρίου 2015 στο Εργαστήριο του μαθήμτατος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών.

14/09/2015 - 22:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα, και τις λύσεις αυτών, της εξέτασης Εργαστηρίου (Γ ευκαιρία) της 14/9/2015 στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών.

25/06/2015 - 21:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Β ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Ιουνίου 2015.

11/06/2015 - 22:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Α ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Ιουνίου 2015.

05/06/2015 - 12:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα, με τις λύσεις τους, της επαναληπτικής εξέτασης προόδου του εαρινού εξαμήνου 2024-15 στο Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας ΜΥ.

21/05/2015 - 16:30

Συνημμένα θα δείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης προόδου στο Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών του Μαϊου 2015.

19/04/2015 - 13:30

Συνημμένα θα βρείτε τη δουλειά που έκανε και κάνει ο Συνεργάτης του μαθήματος Αντώνης Μπέϊκος, ώστε να έχετε μια αναλυτική περιγραφή των βημάτων που ακολουθούμε για να γράψουμε τα προγράμματα που α

19/04/2015 - 08:30

Συνημμένα θα βρείτε τις λύσεις των Εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών

31/03/2015 - 17:00

Το συνημμένο αρχείο είναι ένα κείμενο που συνέταξε ο Συνεργάτης του Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών κ.

27/02/2015 - 11:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της επαναληπτικής εξέτασης Εργαστηρίου (Γ ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Φεβρουαρίου 2015.

20/02/2015 - 16:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Γ ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Φεβρουαρίου 2015.

12/02/2015 - 11:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Β ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Φεβρουαρίου 2015.

23/01/2015 - 16:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Α ευκαιρία) στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, Φεβρουαρίου 2015.

27/06/2014 - 18:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα της εξέτασης Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών (Β ευκαιρία) Ιουνίου 2014

14/06/2014 - 07:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα της εξέτασης Εργαστηρίου στο Μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών της εξέτασης Ιουνίου 2014 (Α ευκαιρία)

Σελίδες