Ημερομηνία: 
Σάββατο, 2 Ιούνιος, 2018 - 17:15
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Το επαναληπτικό μάθημα της Εισαγωγής στην Βελτιστοποίηση Συστημάτων θα διεξαχθεί στις 5/6/2018 (Τρίτη), τις ώρες 11.00 - 14.00, στην αίθουσα ΖΑ210 (εργαστήριο ΣΑΕ 1).
 

14/06/2018 - 23:30

Ανακοίνωση τελικής βαθμολογίας για την περίοδο 2017-18.

02/06/2018 - 17:15

Ημέρα, ώρα και αίθουσα διεξαγωγής επαναληπτικού μαθήματος. 

21/05/2018 - 17:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο δέκατο μάθημα και της δεύτερης εργαστηριακής άσκησης.

15/05/2018 - 00:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο ένατο μάθημα.

07/05/2018 - 23:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα και της πρώτης εργαστηριακής άσκησης.

01/05/2018 - 01:15

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2018 - 00:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

16/04/2018 - 21:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2018 - 01:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα και της δεύτερης σειράς ασκήσεων πράξης.

19/03/2018 - 23:00

Ανάρτηση του ηλεκτρονικού αρχείου της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

Σελίδες

21/05/2018 - 17:45

Δεύτερη εργαστηριακή άσκηση.

21/05/2018 - 17:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δέκατο μάθημα.

15/05/2018 - 00:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο ένατο μάθημα.

07/05/2018 - 23:45

Πρώτη εργαστηριακή άσκηση.

07/05/2018 - 23:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα.

01/05/2018 - 01:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2018 - 00:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

16/04/2018 - 23:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2018 - 01:30

Δεύτερη σειρά ασκήσεων πράξης.

27/03/2018 - 01:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα.

19/03/2018 - 22:45

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

12/03/2018 - 22:45

Πρώτη σειρά ασκήσεων πράξης.

12/03/2018 - 22:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δεύτερο μάθημα.

05/03/2018 - 16:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πρώτο μάθημα.

01/03/2018 - 12:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο εισαγωγικό μάθημα.

Σελίδες