Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 11 Μάιος, 2017 - 22:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

 

Ενημερώνονται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το μάθημα για τα παρακάτω:

-  Μέχρι και την έναρξη των εξετάσεων, είναι προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν τέσσερα ακόμη
    μαθήματα. 

-  Τρία από τα μαθήματα οφείλουν να πραγματοποιηθούν κανονικά ημέρα Δευτέρα (15/5, 22/5 και 29/5).

-  Λόγω της αργίας στις 5/6, το τέταρτο μάθημα θα μετατεθεί σε ημέρα και ώρα που θα προκύψει ύστερα από
    συζήτηση με τους σπουδαστές.

-  Όλα τα μαθήματα θα έχουν διάρκεια τρεις εκπαιδευτικές ώρες (έναρξη 09.30 - λήξη 12.00).

-  Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ΖΑ210 (εργαστήριο ΣΑΕ 1) για τεχνικούς λόγους.

Εκ του διδάσκοντος.

16/06/2017 - 10:45

Ανακοίνωση τελικής βαθμολογίας για την περίοδο 2016-17.

23/05/2017 - 00:45

Εξαμηνιαία εργασία επί του μαθήματος.

15/05/2017 - 20:30

Διαφάνειες της διάλεξης στο όγδοο μάθημα.

11/05/2017 - 22:45

Πληροφορίες για τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν έως την έναρξη της εξεταστικής περιόδου (12/6).

11/05/2017 - 22:30

Διαφάνειες της διάλεξης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2017 - 21:30

Διαφάνειες της διάλεξης στο έκτο μάθημα και τρίτη σειρά ασκήσεων πράξης.

03/04/2017 - 20:45

Διαφάνειες της διάλεξης στο πέμπτο μάθημα και δεύτερη σειρά ασκήσεων πράξης.

27/03/2017 - 23:30

Τελική έκδοση των σημειώσεων του μαθήματος.

27/03/2017 - 22:15

Διαφάνειες της διάλεξης στο τέταρτο μάθημα.

23/03/2017 - 11:45

Διαφάνειες των διαλέξεων στα τρία πρώτα μαθήματα και πρώτη σειρά ασκήσεων πράξης.

23/05/2017 - 00:30

Εξαμηνιαία εργασία του μαθήματος.

15/05/2017 - 20:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα.

11/05/2017 - 22:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2017 - 21:30

Τρίτη σειρά ασκήσεων πράξης.

24/04/2017 - 21:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

03/04/2017 - 21:30

Δεύτερη σειρά ασκήσεων πράξης.

03/04/2017 - 20:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2017 - 22:30

Σημειώσεις του μαθήματος.

27/03/2017 - 21:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα.

20/03/2017 - 16:00

Πρώτη σειρά ασκήσεων πράξης.

20/03/2017 - 15:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

20/03/2017 - 14:45

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δεύτερο μάθημα.

20/03/2017 - 14:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πρώτο μάθημα.