Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 16 Ιούνιος, 2017 - 10:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Η τελική βαθμολογία στο μάθημα "Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση Συστημάτων" για την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-17 έχει ως εξής:

[A.M.]       [Βαθμός]
37203          8.0
43237          2.0
43946          8.5
44247          7.0
44251          8.5
44496          7.5
44819          9.0
44990          9.0
45052          6.0
45053          8.0
45058          9.5

Η τελική βαθμολογία προέκυψε από τον συμψηφισμό της απόδοσης των σπουδαστών στις ασκήσεις πράξης, την εξαμηνιαία εργασία και την τελική εξέταση.

Διευκρινίσεις επί της βαθμολογίας και άλλων θεμάτων θα δίνονται ύστερα από επικοινωνία με τον διδάσκοντα (μέσω e-mail).

Η τελική βαθμολογία θα κατατεθεί στη γραμματεία του τμήματος την ερχόμενη εβδομάδα. 

21/05/2018 - 17:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο δέκατο μάθημα και της δεύτερης εργαστηριακής άσκησης.

15/05/2018 - 00:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο ένατο μάθημα.

07/05/2018 - 23:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα και της πρώτης εργαστηριακής άσκησης.

01/05/2018 - 01:15

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2018 - 00:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

16/04/2018 - 21:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2018 - 01:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα και της δεύτερης σειράς ασκήσεων πράξης.

19/03/2018 - 23:00

Ανάρτηση του ηλεκτρονικού αρχείου της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

12/03/2018 - 22:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο δεύτερο μάθημα και της πρώτης σειράς ασκήσεων πράξης.

05/03/2018 - 16:15

Ανάρτηση του ηλεκτρονικού αρχείου της παρουσίασης στο πρώτο μάθημα.

Σελίδες

21/05/2018 - 17:45

Δεύτερη εργαστηριακή άσκηση.

21/05/2018 - 17:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δέκατο μάθημα.

15/05/2018 - 00:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο ένατο μάθημα.

07/05/2018 - 23:45

Πρώτη εργαστηριακή άσκηση.

07/05/2018 - 23:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα.

01/05/2018 - 01:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2018 - 00:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

16/04/2018 - 23:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2018 - 01:30

Δεύτερη σειρά ασκήσεων πράξης.

27/03/2018 - 01:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα.

19/03/2018 - 22:45

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

12/03/2018 - 22:45

Πρώτη σειρά ασκήσεων πράξης.

12/03/2018 - 22:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δεύτερο μάθημα.

05/03/2018 - 16:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πρώτο μάθημα.

01/03/2018 - 12:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο εισαγωγικό μάθημα.

Σελίδες