Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 14 Ιούνιος, 2018 - 23:30
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Η τελική βαθμολογία των σπουδαστών στο μάθημα "Εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση Συστημάτων" για την περίοδο 2017-18 έχει ως εξής:

[A.M.]       [Βαθμός]
35602          1.0
42834          8.5
44991          8.5
45543          9.0
46029          9.0
46168          8.0
46169          8.0
46173          8.5
46174          1.5
46641          1.0
46642          9.5
46948          8.5

Η τελική βαθμολογία προέκυψε από τον συμψηφισμό της απόδοσης των σπουδαστών στις ασκήσεις πράξης, τις εργαστηριακές ασκήσεις και την γραπτή εξέταση.

Διευκρινίσεις επί της βαθμολογίας θα δίνονται ύστερα από επικοινωνία με τον διδάσκοντα (μέσω e-mail).

Η τελική βαθμολογία θα κατατεθεί στη γραμματεία του τμήματος την ερχόμενη εβδομάδα. 

14/06/2018 - 23:30

Ανακοίνωση τελικής βαθμολογίας για την περίοδο 2017-18.

02/06/2018 - 17:15

Ημέρα, ώρα και αίθουσα διεξαγωγής επαναληπτικού μαθήματος. 

21/05/2018 - 17:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο δέκατο μάθημα και της δεύτερης εργαστηριακής άσκησης.

15/05/2018 - 00:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο ένατο μάθημα.

07/05/2018 - 23:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα και της πρώτης εργαστηριακής άσκησης.

01/05/2018 - 01:15

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2018 - 00:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

16/04/2018 - 21:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2018 - 01:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα και της δεύτερης σειράς ασκήσεων πράξης.

19/03/2018 - 23:00

Ανάρτηση του ηλεκτρονικού αρχείου της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

Σελίδες

21/05/2018 - 17:45

Δεύτερη εργαστηριακή άσκηση.

21/05/2018 - 17:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δέκατο μάθημα.

15/05/2018 - 00:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο ένατο μάθημα.

07/05/2018 - 23:45

Πρώτη εργαστηριακή άσκηση.

07/05/2018 - 23:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα.

01/05/2018 - 01:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2018 - 00:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

16/04/2018 - 23:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2018 - 01:30

Δεύτερη σειρά ασκήσεων πράξης.

27/03/2018 - 01:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα.

19/03/2018 - 22:45

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

12/03/2018 - 22:45

Πρώτη σειρά ασκήσεων πράξης.

12/03/2018 - 22:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δεύτερο μάθημα.

05/03/2018 - 16:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πρώτο μάθημα.

01/03/2018 - 12:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο εισαγωγικό μάθημα.

Σελίδες