Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Τα συστήματα κίνησης είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής. Επομένως ο έλεγχος των συστημάτων κίνησης, έτσι ώστε τα συστήματα κίνησης να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού. Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Τα περιεχόμενα και το περίγραμμα ύλης του μαθήματος, συνοψίζονται ως εξής: Στατική και Δυναμική Περιγραφή Μηχανικής Κίνησης, Ζεύξη Φορτίου- Κινητήρα, Συστήματα Κίνησης και Εφαρμογές, Κινητήριες Μηχανές, Διατάξεις Ρύθμισης και Τροφοδοσίας, Μέθοδοι και Συστήματα Ελέγχου Κίνησης

Βιβλιογραφία: 
  1. «Ηλεκτρική κίνηση», Μαλατέστας Παντελής, εκδόσεις Τζιόλα 2010, ISBN:978-960-418-251-0
  2. «Εργαστηριακή εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και αυτοματισμού», Πανταζής, Νικόλαος Α., εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. 2006, ISBN: 9603516619
  3. «Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου», Elgar, Peter, εκδόσεις Τζιόλα 2000, ISBN: 9608050316
  4. «Σερβοκινητήρια συστήματα», Μαδεμλής, Χρήστος, εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 9604182137

13/01/2015 - 12:45

Η παράδοση των εξαμηνιαίων εργασιών του εργ.

10/01/2015 - 19:30

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μα

04/01/2015 - 10:30

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματ

11/12/2014 - 09:15

1) Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Α που παρακολουθούν το

07/11/2014 - 00:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος

03/11/2014 - 18:00

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τα διορθωμένα ηλεκτρικά κυκλώματα των Ασκήσεων

03/11/2014 - 11:15

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργ.

19/10/2014 - 13:30

1) Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

13/10/2014 - 14:30

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

13/10/2014 - 13:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

Σελίδες