Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Τα συστήματα κίνησης είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής. Επομένως ο έλεγχος των συστημάτων κίνησης, έτσι ώστε τα συστήματα κίνησης να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού. Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Τα περιεχόμενα και το περίγραμμα ύλης του μαθήματος, συνοψίζονται ως εξής: Στατική και Δυναμική Περιγραφή Μηχανικής Κίνησης, Ζεύξη Φορτίου- Κινητήρα, Συστήματα Κίνησης και Εφαρμογές, Κινητήριες Μηχανές, Διατάξεις Ρύθμισης και Τροφοδοσίας, Μέθοδοι και Συστήματα Ελέγχου Κίνησης

Βιβλιογραφία: 
  1. «Ηλεκτρική κίνηση», Μαλατέστας Παντελής, εκδόσεις Τζιόλα 2010, ISBN:978-960-418-251-0
  2. «Εργαστηριακή εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και αυτοματισμού», Πανταζής, Νικόλαος Α., εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. 2006, ISBN: 9603516619
  3. «Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου», Elgar, Peter, εκδόσεις Τζιόλα 2000, ISBN: 9608050316
  4. «Σερβοκινητήρια συστήματα», Μαδεμλής, Χρήστος, εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 9604182137

09/01/2016 - 12:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν αναλάβει εξαμηνιαία εργασία, για το τρέχο

07/01/2016 - 12:00

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι την ΤΡΙΤΗ 12/01/2016 και την ΤΕΤΑΡΤΗ 13/01/2016

03/11/2015 - 13:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το τρέχον εξάμηνο το Θεωρητικό Μέ

23/10/2015 - 15:15

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα εκτελέσουν εργασία για το χειμερινό εξάμηνο

09/10/2015 - 12:30

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εργαστηριακό Μάθημα για τ

22/05/2015 - 13:15

Καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο να προσέλθουν για εξαμηνιαία

28/01/2015 - 23:00

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστήριο του μαθήματος "Έλεγχος Κίνησης" θα πραγ

13/01/2015 - 12:45

Η παράδοση των εξαμηνιαίων εργασιών του εργ.

10/01/2015 - 19:30

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μα

Σελίδες