Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Η εκπαίδευση των σπουδαστών σε θέματα προηγμένου ελέγχου, προσαρμοστικού ελέγχου, εφαρμογή του πληροφορικού ελέγχου στο βιομηχανικό περιβάλλον, συστήματα κατανεμημένου ελέγχου (DCS) και τα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων (SCADA).

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 
 1. Έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών.
 2. Ψηφιακός έλεγχος.
 3. Προηγμένα συστήματα ελέγχου.
 4. Προσαρμοστικός και συμπερασματικός έλεγχος.
 5. Αναγνώριση διεργασίας-προσαρμοστικός έλεγχος.
 6. Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου – DCS (DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS).
 7. Εμπορικοί τύποι κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου (DCS).
 8. Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής πληροφοριών (SCADA).
 9. Ολοκληρωμένα και έμπειρα συστήματα ελέγχου (SCADA-DCS).
Βιβλιογραφία: 
 1. Deshpande P.B., Ash R.H., Elements of computer Process Control, Instrument Society of America, North Carolina , 1981
 2. Stefanopoulos G , Chemical Process Control , Prentice-Hall , New Jersey , 1984.
 3. Jacob J.M , Industrial Control Electronics, Prentice-Hall, New Jersey, 1988.
 4. kusic G.L. Computer power systems analysis , Prentice- Hall ,New Jersey ,1986.
 5. Τορτέλης Δ. ‘Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου YOKOGAWA ‘ , Σεμινάριο Συστήματα Εποπτικού ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών (SCADA) 1992 , Αθήνα.
 6. Λυγερός Α.Ι ,Στεριούλης Γρ. , ‘Από το Κατανεμημένο Σύστημα Ρύθμισης (DCS) στην προηγούμενη ρύθμιση (APC) και το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής (MIS) στα Ε.Λ.Δ.Α. ‘Ημερίδα Συλλόγου Χ.Μ’ , Αθήνα ,Μάιος 1994.
 7. Κρικέτου Β.Γ , Παστρά Κ.Σ , <<έμπειρα συστήματα>>, Εκδόσεις ΕΑΝΤ , Αθήνα 1989.
 8. Harmon R.W , << Advanced Process Control>>, McGraw Hill , 1981.
 9. Olsson G. , Piano G,<> ,Prentice-Hall,1992.

27/08/2018 - 11:30

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ύστερα από συνεννόηση με τον κ.

24/08/2018 - 13:30

Σας γνωρίζουμε πως ο υπεύθυνος καθηγητής κ.

31/01/2018 - 11:00

1. Προσωτροφοδοτικός Έλεγχος - Διαδοχικός Έλεγχος

14/11/2017 - 14:15

Σας γνωρίζουμε πως το μάθημα Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών (Θ) την Τετάρτη 1

03/01/2017 - 12:30

Σας ενημερώνουμε ότι παρακάτω θα βρείτε τις βαθμολογίες του μαθήματος.

13/07/2016 - 13:00

Σας ενημερώνουμε ότι συνημμένα θα βρείτε τις βαθμολογίες του μαθήματος.

13/06/2016 - 14:30

1. Προσωτροφοδοτικός Έλεγχος 2. Συμπερασματικός Έλεγχος

09/11/2015 - 10:15

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών δεν θα πραγματο

22/10/2015 - 11:45

Η θεωρία του μαθήματος Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών για το χειμερινί εξάμην

Σελίδες

15/01/2014 - 13:45

Αναγνώριση διεργασίας με τη μέθοδο Έλεγχος παλμού

29/10/2012 - 17:00

Σημειώσεις για την θεωρία του μαθήματος.

Τελευταία ενημέρωση 24/10/2016.

27/01/2009 - 20:45

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικό βοήθημα διδακτικές σημειώσεις, οι οποίες παρατίθενται στο παρόν site