Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος, 2018 - 11:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

1. Προσωτροφοδοτικός Έλεγχος - Διαδοχικός Έλεγχος
2. Συμπερασματικός Έλεγχος
3. Υπολογισμός G(s) για μεταβαλλόμενες συνθήκες (Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων)
4. Προσαρμοστικός – συμπερασματικός Έλεγχος
5. DCS (κύρια μέρη, σκοπός, αξιοπιστία κλπ)
6. Ολοκληρωμένος Έλεγχος
7. SCADA ενεργειακών συστημάτων (κύρια μέρη, σκοπός, αξιοπιστία κλπ)
8. EMS, AGC, ACE
9. Υπολογισμός G(s) αγνώστου διεργασίας (υπολογιστική - στατιστική μέθοδος)
10 Μέθοδοι μετατροπής από επίπεδο s σε επίπεδο z.

27/08/2018 - 11:30

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ύστερα από συνεννόηση με τον κ.

24/08/2018 - 13:30

Σας γνωρίζουμε πως ο υπεύθυνος καθηγητής κ.

31/01/2018 - 11:00

1. Προσωτροφοδοτικός Έλεγχος - Διαδοχικός Έλεγχος

14/11/2017 - 14:15

Σας γνωρίζουμε πως το μάθημα Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών (Θ) την Τετάρτη 1

03/01/2017 - 12:30

Σας ενημερώνουμε ότι παρακάτω θα βρείτε τις βαθμολογίες του μαθήματος.

13/07/2016 - 13:00

Σας ενημερώνουμε ότι συνημμένα θα βρείτε τις βαθμολογίες του μαθήματος.

13/06/2016 - 14:30

1. Προσωτροφοδοτικός Έλεγχος 2. Συμπερασματικός Έλεγχος

09/11/2015 - 10:15

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών δεν θα πραγματο

22/10/2015 - 11:45

Η θεωρία του μαθήματος Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών για το χειμερινί εξάμην

Σελίδες

15/01/2014 - 13:45

Αναγνώριση διεργασίας με τη μέθοδο Έλεγχος παλμού

29/10/2012 - 17:00

Σημειώσεις για την θεωρία του μαθήματος.

Τελευταία ενημέρωση 24/10/2016.

27/01/2009 - 20:45

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικό βοήθημα διδακτικές σημειώσεις, οι οποίες παρατίθενται στο παρόν site