Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Οκτώβριος, 2017 - 20:30
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Η διάλεξη του μθήματος "Ηλεκτροτεχνία Ι" για αύριο Τρίτη 31-10-2017 αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στη συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

10/02/2017 - 23:30

HX I ΟΜΑΔΑ Α

12/01/2015 - 19:30

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

16/12/2014 - 10:45

Η αναβληθείσες εξετάσεις της εμβόλιμης εξεταστικής για το μάθημα του τεχνικού

05/11/2014 - 19:15

Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι , ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

06/03/2014 - 14:15

Σας ενημερώνουμε πως θα υπάρξει παράταση στις εγγραφές των παρακάτω εργαστηρί

10/02/2014 - 16:45

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν την Πέ

04/02/2013 - 09:15

Η τελική εξέταση για τα τμήματα της Τετάρτης 11-13 και 13-15 και Πέμπτης 13.0

21/01/2013 - 11:00

Το μάθημα Ασκήσεις Πράξεις στην Ηλεκτροτεχνία Ι αύριο Τρίτη 22/1/2013 θα ξεκι

09/10/2012 - 02:30

Οι εγγραφές που πραγματοποιούνται μέσα από τον ιστοχώρο του τμήματος θα βρίσκ

Σελίδες