Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 18 Μάιος, 2017 - 16:30
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Όσοι σπουδαστές επιθυμούν να αναπληρώσουν απουσίες ή να
επαναλάβουν ασκήσεις στο εργαστήριο Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών
Μετρήσεων μπορούν να προσέλθουν:

Τρίτη 23/05/2017
στο τμήμα 11:00-13:00

Δευτέρα 29/05/2017
στα τμήματα 11:00-13:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00 και 19:00-21:00

02/02/2018 - 17:00

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλε

18/09/2017 - 17:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλε

30/06/2017 - 15:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλε

13/06/2017 - 11:00

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και

27/05/2017 - 14:15

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων θα

18/05/2017 - 16:30

Όσοι σπουδαστές επιθυμούν να αναπληρώσουν απουσίες ή να

26/02/2017 - 10:45

Όσοι σπουδαστές δεν μπορούν να προσέλθουν στην εισαγωγική συνάντηση της Τετάρ

24/02/2017 - 09:00

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο εργαστήριο

20/02/2017 - 16:30

Η πρώτη διάλεξη Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων θα πραγματοποιηθεί την

14/02/2017 - 18:00

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων για

Σελίδες

04/06/2013 - 23:45

Σημειώσεις με νέες διορθώσεις και προσθήκες, συμπεριλαμβανομένων
των απαντήσεων των θεμάτων 2 και 3 του Θ 2013 στις σελ. 34 και 42.