Ημερομηνία: 
Κυριακή, 24 Μάιος, 2015 - 17:30
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων θα
πραγματοποιηθούν στο χώρο του εργαστηρίου ως εξής:

-Τα τμήματα της Δευτέρας θα προσέλθουν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 στις
αντίστοιχες ώρες τους.

-Τα τμήματα της Τρίτης θα προσέλθουν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 στις
αντίστοιχες ώρες τους.

-Τα τμήματα της Τετάρτης θα προσέλθουν την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 στις
αντίστοιχες ώρες τους.

04/12/2011 - 10:00

Το μάθημα θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων δεν θα πραγματοποιηθ

23/10/2011 - 11:00

Το τμήμα Τετάρτης 1800-2000 καταργείται.

07/02/2011 - 22:30

Από το βιβλίο του μαθήματος τα κεφάλαια...

Σελίδες