Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Μάρτιος, 2014 - 01:30
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο εργαστήριο
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων να προσέλθουν στην εισαγωγική συνάντηση
του εργαστηρίου την Τετάρτη 12/03 στις 15:00 στην αίθουσα ΖΑ115-116.
Η παρουσία είναι υποχρεωτική καθώς οι σπουδαστές του κάθε εργαστ. τμήματος θα
κατανεμηθούν σε ομάδες εργασίας.

Τα ΝΕΑ εργαστηριακά τμήματα φαίνονται στο συνημμένο αρχείο. Αμοιβαίες ανταλλαγές
επιτρέπονται μόνο μεταξύ σπουδαστών που προτίθενται να παρακολουθήσουν πλήρως
το εργαστήριο.

Συνημμένο: 

04/12/2011 - 10:00

Το μάθημα θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων δεν θα πραγματοποιηθ

23/10/2011 - 11:00

Το τμήμα Τετάρτης 1800-2000 καταργείται.

07/02/2011 - 22:30

Από το βιβλίο του μαθήματος τα κεφάλαια...

Σελίδες