Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη διαδικασία της μέτρησης, κυρίως ηλεκτρικών μεγεθών, την εκτίμηση του σφάλματος ή της αβεβαιότητας που υπεισέρχεται κατά τον καθορισμό της τιμής του μεγέθους αλλά και τις βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ανάκτηση, ανάγνωση, προεργασία και επεξεργασία της μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Συστήματα μέτρησης μονάδων. Διαπίστευση, διακρίβωση μετρητικών οργάνων και αισθητήρων. Τυπική αλυσίδα μέτρησης. Θεωρία διάδοσης σφαλμάτων, υπολογισμός συστηματικών, τυχαίων και σύνθετων σφαλμάτων. Χαρακτηριστικά οργάνων και αισθητήρων, κλάση οργάνου. Είδη αισθητήρων/μετατροπέων. Κυκλώματα προεργασίας σήματος, γέφυρες Wheatstone, τελεστικοί ενισχυτές και εφαρμογές τους. Ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση σήματος, μετατροπείς A/D. Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, σφάλμα μέτρησης βολτομέτρου και αμπερομέτρου, μέτρηση ισχύος τριφασικού δικτύου. Αρχές λειτουργίας αναλογικών μετρητικών οργάνων, ηλεκτροδυναμικά όργανα, όργανα κινητού σιδήρου, όργανα κινητού πηνίου, επαγωγικά όργανα. Σχεδίαση και υλοποίηση μετρητικού συστήματος με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Βιβλιογραφία: 

1. Σημειώσεις Μαθήματος, Δ. Κάντζος.
2. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Κ. Ψωμόπουλος, Εκδόσεις Τσότρα.
3. Συστήματα Μετρήσεων, Ρ. Κινγκ, Εκδόσεις Τζιόλα.
4. Τεχνολογία Μετρήσεων, Αισθητήρια, Α. Γαστεράτος, Σ. Μουρούτσος και Ι. Ανδρεάδης, Εκδόσεις Γκιούρδα.
5. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, ΤΕΥΧΟΣ Ι - Κλασσικές Μετρήσεις, N. Θεοδώρου, Εκδόσεις Συμμετρία.
6. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Β. Πετρίδης, Εκδόσεις University Studio Press.

15/01/2014 - 19:00

Η εξέταση του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων για όσους έχο

14/06/2013 - 13:30

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο Ηλεκτρικές &

05/06/2013 - 00:30

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων θα πραγματ

28/03/2013 - 16:45

'Οσοι σπουδαστές βρίσκονται στη λίστα αναμονής ή δεν έχουν εγγραφεί σε τμήμα

13/03/2013 - 01:00

Παρακάτω δίνονται τα εργαστηριακά τμήματα.

05/03/2013 - 01:15

Οι εγγραφές του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων θα πραγματο

06/03/2012 - 11:45

ΠΡΟΣΟΧΗ:Το τμήμα Πέμπτης 1800-2000 μετατρέπεται σε τμήμα Τρίτης 1400-1600.

04/12/2011 - 10:00

Το μάθημα θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων δεν θα πραγματοποιηθ

23/10/2011 - 11:00

Το τμήμα Τετάρτης 1800-2000 καταργείται.

07/02/2011 - 22:30

Από το βιβλίο του μαθήματος τα κεφάλαια...

Σελίδες