Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Οι σπουδαστές μελετούν τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών ενώ εξοικειώνονται με τη λειτουργία τους και τις εφαρμογές τους.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Ηλεκτρικές Μηχανές - Γενικά περί μαγνητικού πεδίου, μετασχηματιστές, δομή και λειτουργία, μετασχηματιστή, ισοδύναμο κύκλωμα, δοκιμή εν κενώ και σε βραχυκύκλωμα, Τριφασικοί μετασχηματιστές (Βασικές συνδεσμολογίες, προστασία), Μηχανές συνεχούς ρεύματος, κατασκευή και λειτουργία. DC κινητήρες ξένης διέγερσης-διέγερσης σειράς, παράλληλης διέγερσης- κινητήρες σύνθετης διέγερσης, μέθοδοι εκκίνησης και ελέγχου, Ασύγχρονες Μηχανών (κατασκευή και λειτουργία-περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο), είδη ασυγχρόνων κινητήρων, ισοδύναμο κύκλωμα, σχέση ροπής στροφών και ολίσθησης, μέθοδοι εκκίνησης, πέδησης και ελέγχου, στατικές χαρακτηριστικές ,προστασία τριφασικών κινητήρων, Σύγχρονοι γεννήτρια (δομή και λειτουργία).

03/02/2017 - 19:45

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜ.2016-2017 ΥΠΑΡΧΕΙ

24/01/2017 - 13:45

Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ Α

07/11/2016 - 14:30

Ο προγραμματισμός του Μαθήματος "Ηλεκτρικές Μηχανές" για τις επόμενες 3 εβδο

14/01/2015 - 13:00

Κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2014-20

19/11/2014 - 18:15

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την εξεταστέα ύλη της προόδου για το μάθημα "Η

08/11/2014 - 00:30

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα κατά το τρέχον εξάμηνο,