Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι εξειδίκευση του σπουδαστή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύος και η εξοικείωση με τις τεχνικές επίλυσης και μελέτης των κυκλωμάτων αυτών.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Ηλεκτρονικά Ισχύος- Ιστορική εξέλιξη, βασικά στοιχεία των ηλεκτρονικών ισχύος (διόδους, τρανζίστορς (διπολικά, MOS-FET, IGBT) θυρίστορς, προστασία ,παλμογεννήτριες, μεταβατικά φαινόμενα, φαινόμενα μετάβασης, κατηγορίες κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος, Ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύος (κυκλώματα μη ελεγχόμενα - ελεγχόμενα), Ηλεκτρονικοί Ελεγχόμενοι Διακόπτες εναλλασσομένου ρεύματος-triac., Ετεροοδηγούμενα κυκλώματα: Μονοφασική γέφυρα Β2, Ανορθωτής δύο παλμών μεσαίας λήψης (Μ2), Τριφασικός ανορθωτής τριών παλμών (Μ3), Τριφασική γέφυρα Β6, Αυτοοδηγούμενα κυκλώματα: Μετατροπείς υποβιβασμού - Ανύψωσης (step down converter, boost converter, flyback converter), Μονοφασικός Αντιστροφέας συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, Μονοφασικός Αντιστροφέας με ημιτονοειδή τάση εξόδου,Τριφασικός Αντιστροφέας), Εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος στον έλεγχο κίνησης (έλεγχος κινητήρων συνεχούς ρεύματος - έλεγχος Buck converter, έλεγχος ασύγχρονων κινητήρων).

09/06/2016 - 17:30

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ 15.

08/06/2016 - 23:00

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

02/06/2016 - 21:15

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

02/06/2016 - 21:15

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

14/04/2016 - 15:00

Την εβδομάδα Δευτέρα 18 Απρίλιου ως Παρασκευή 22 Απριλίου σε όλα τα Τμήματα τ

07/03/2016 - 15:15

Από αύριο 13.00 ξεκινούν τα Εργαστήρια Ηλ. Ισχύος.

22/01/2016 - 09:30

Την Τρίτη 26-1-2016 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΖΑ006-ΖΑ007 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00-15.00

Σελίδες