Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Το αντικείμενο του μαθήματος εστιάζεται στην παρουσίαση της φυσικής συμπεριφοράς των βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων όπως είναι η δίοδος, το τρανζίστορ και ο τελεστικός ενισχυτής και στην ανάλυση και σύνθεση κυκλωμάτων που εμπεριέχουν τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία.
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της φυσικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών στοιχείων και της μελέτης απλών κυκλωμάτων παρέχοντας στους σπουδαστές ένα ουσιαστικό υπόβαθρο για την ανάλυση πολύπλοκων κυκλωμάτων και εξοικείωση με τις λειτουργίες βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων προκειμένου να αναπτύσσουν και να σχεδιάζουν κυκλώματα αυτοματισμού και διασύνδεσης ηλεκτρονικών συσκευών

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Ηλεκτρικά κυκλώματα (Νόμοι του Kirchhoff, Διαιρέτης τάσης και ρεύματος, Θεωρήματα Thevenin και Norton, Αρχή της επαλληλίας), Ηλεκτρικά σήματα (Περιγραφή ημιτονικού σήματος, Μέση και ενεργός τιμή σήματος, Μέση ισχύς σήματος, Τριγωνομετρικές σειρές Fourier σήματος και Γραμμικό φάσμα σήματος) Βασική θεωρία ημιαγωγών και η επαφή p-n: Ενεργειακές στάθμες – ενεργειακές ζώνες, Εξωγενείς ημιαγωγοί τύπου n και τύπου p, Ποιοτική μελέτη, Ορθή και ανάστροφη πόλωση επαφής p-n,Χαρακτηριστική καμπύλη, Μηχανισμοί κατάρρευσης πολωμένης επαφή p-n, Επίδραση της θερμοκρασίας στη αγωγή διόδου, Ημιαγωγός δίοδος και εφαρμογές: Περιγραφή διόδου και γραμμική χαρακτηριστική: Ανάλυση dc κυκλώματος με διόδους και μικρό σήμα, LEDs – Φωτοδίοδοι – Φωτοβολταϊκά κύτταρα – Οπτοζεύκτες, Κυκλώματα ψαλιδιστών με διόδους, Μοντελοποίηση διόδου Zener, κυκλώματα σταθεροποίησης τάσης, Κυκλώματα ημιανόρθωσης και ανόρθωσης πλήρους κύματος, Γραμμικές τροφοδοτικές διατάξεις με φίλτρα πυκνωτή και τύπου π, Διακοπτικές βαθμίδες ελέγχου (Δίοδος τεσσάρων περιοχών, Diac, Thyristor,Triac), Τρανζίστορ διπολικής επαφής: Δομή και φυσική λειτουργία του τρανζίστορ, Μοντέλο Ebers-Moll, Λειτουργία στο συνεχές, Φαινόμενο Early, Χαρακτηριστικές καμπύλες σε σύνδεση κοινού εκπομπού, Μοντέλο μικρών σημάτων, Το τρανζίστορ ως ενισχυτής: Κυκλώματα πόλωσης του τρανζίστορ, συντελεστές ευστάθειας, Υβριδικό ισοδύναμο μικρών σημάτων, ανάλυση απλού ενισχυτή στο εναλλασσόμενο, Γραμμή φορτίου και σημείο λειτουργίας του ενισχυτή στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο, Φωτοτρανζίστορ, Η δίοδος και το τρανζίστορ ως διακόπτες, MOSFET Τρανζίστορ, Δομή και φυσική λειτουργία του MOSFET, Ολοκληρωμένοι ενισχυτές: Τελεστικός ενισχυτής, Ενισχυτές θετικής και αρνητικής ενίσχυσης, Κυκλώματα ολοκληρωτή και διαφοριστή, Ανάλυση κυκλωμάτων με τελεστικούς ενισχυτές, Αναστρέφων αθροιστής, Ενίσχυση ρεύματος, Ενισχυτές οργανολογίας.

Βιβλιογραφία: 
  1. Γ. Χαριτάντης, «Ηλεκτρονικά Ι», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος 2006.
  2. Malvino, «Ηλεκτρονική», Εκδόσεις Τζιόλα, 2006.
  3. R. Jaeger, «Μικροηλεκτρονική» Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

29/03/2018 - 06:30

ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

23/03/2018 - 08:00

Λόγω του εορτασμού της επετείου της «25ης Μαρτίου», την Παρασκευή 23 Μαρτίου

01/03/2018 - 18:45

Συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο για να δείτε σε ποιό τμήμα έχετε τοποθετηθ

01/03/2018 - 09:15

Σας ενημερώνουμε πως το μάθημα Ηλεκτρονικά Συστήματα Εργαστήριο θα ξεκινήσει

29/06/2017 - 22:15

Όσοι - όσες επιθυμούν να δουν το γραπτό τους να έρθουν τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 9

26/06/2017 - 17:00

Στο συνημμένο έγγραφο περιέχονται οι βαθμολογίες για όσους φοιτητές συμμετείχ

Σελίδες