Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στον κόσμο της τεχνολογίας και των αυτομάτων, η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των εννοιών και της τεχνολογίας του αυτομάτου ελέγχου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η κατανόηση σε βάθος των εννοιών αυτών και η ανάπτυξη στον σπουδαστή μιας τεχνικής συνείδησης και η σύνδεση της επιστήμης και της τεχνολογίας του αυτομάτου ελέγχου με τις άλλες επιστήμες, την κοινωνική εξέλιξη και τον πολιτισμό του ανθρώπου.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Εισαγωγή στην Ιστορία της Τεχνολογίας και των Αυτομάτων – Βασικές έννοιες. Παράλληλη εξέλιξη Τεχνολογίας και Κοινωνίας – Οι βασικές περίοδοι που χαρακτηρίζουν την Ιστορία της Τεχνολογίας και ο ρόλος των αυτομάτων στις περιόδους αυτές. Η ομηρική ασπίδα του Αχιλλέα σαν παράδειγμα μετάβασης από τον ποιητικό λόγο στην τεχνική δημιουργία. Μυθική Τεχνολογία και μυθικά αυτόματα – Τα αυτόματα σαν όραμα. Τεχνολογία στον Ηρόδοτο – Τα πρώτα ιστορικά αυτόματα στο χώρο της Μεσογείου. Η εξέλιξη της ελληνικής τεχνικής αντίληψης για την πτήση – Δαίδαλος, Αρχύτας, Κλεοίτας. Η φιλοσοφική προϊστορία του αυτομάτου ελέγχου στα προσωκρατικά και κλασσικά χρόνια – Αντίφαση, Ανάδρασ, Κυβερνητική. Η εξέλιξη της ελληνικής τεχνικής αντίληψης για τη μέτρηση του χρόνου – Αυτορρυθμιζόμενα υδραυλικά Ωρολόγια και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Οι Αλεξανδρινοί Μηχανικοί και Αυτοματοποιοί – Κτησίβιος, Φίλων, Ήρων. Προγραμματισμός των κινήσεων και κλειστά συστήματα αυτομάτου ελέγχου στα ελληνιστικά χρόνια. Μεταελληνιστικά, βυζαντινά και αραβικά αυτόματα. Αυτόματα και Ευρωπαϊκή Αναγέννηση – Leonardo da Vinci. Αυτόματα και Βιομηχανική Επανάσταση – Η εξέλιξη των επινοήσεων που οδήγησαν στην πρώτη ατμομηχανή. Σύγχρονη εξέλιξη του αυτομάτου ελέγχου.

Βιβλιογραφία: 
  1. Καλλιγερόπουλος Δημ., Αυτοματοποιητική Ήρωνα του Αλεξανδρινού, Αθήνα 1996, ISBN 960 90520 02.
  2. Καλλιγερόπουλος Δημ., Μύθος και Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και των αυτομάτων, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999, ISBN 960 03 2384 4.
  3. Δ. Καλλιγερόπουλος - Σ. Βασιλειάδου, Ιστορία της Τεχνολογίας και των Αυτομάτων, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2005