Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος της επιχειρηματικότητας είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων των φοιτητών. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία οι φοιτητές θα αποκτήσουν τα βασικά εφόδια για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές καλούνται να εργαστούν πάνω σε μια δική τους επιχειρηματική ιδέα σε ομάδες. Το μάθημα ακολουθεί την μεθοδολογία της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης (lean startup).
Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητικές ομάδες καλούνται να προσδιορίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο με την τεχνική του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas). Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν το τελικό τους επιχειρηματικό μοντέλο και την πρόοδο που έχουν κάνει.
Το μάθημα θα εμπλουτιστεί από μελέτες περίπτωσης ώστε το θεωρητικό κομμάτι να γίνεται πιο εύκολα κατανοητό. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην ανάδειξη μελετών περίπτωσης από το ελληνικό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα αναδειχθεί το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων.
Να σημειωθεί επίσης πως στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό εργαλείο ‘Saint Startup’ (www.saintstartup.com) με το οποίο οι ομάδες των φοιτητών θα μπορούν να ‘μετρούν’ την πρόοδο τους και να καθοδηγούν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ιδεών.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Προς ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Δομικές αλλαγές στην λειτουργία των αγορών (που επηρεάζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα)

Προέλευση/εντοπισμός επιχειρηματικών ιδεών

Βασικές αρχές λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης (Lean Startup): Από την ιδέα στην αγορά

Η επιχειρηματική ομάδα

Επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model)

  • Καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Innovation)
  • Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas)
  • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Ελάχιστο βιώσιμο προιόν (Minimum Viable Product)

Ανάπτυξη εργασιών σε μια νεοφυή επιχείρηση (startup)/Lean startup (λιτή επιχειρηματική εκκίνηση)

Καινοτομία. Τι είναι και γιατί είναι σημαντική.

Ενδοεπιχειρηματικότητα (Intrapreneurship)

Τεχνικές πρόβλεψης πωλήσεων

Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτομίας

Το επιχειρηματικό σχέδιο

Εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων παρουσίας (Elevator Pitch)

Δομές/δράσεις υποστήριξης επιχειρηματικότητας

 

Βιβλιογραφία: 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Ελληνική
Ρις, Ε. (2013) Λιτή επιχειρηματική εκκίνηση, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα
Osterwalder, A. και Pigneur, Y. (2013) Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα
Λιβιεράτος, Α. (2013) Οδηγός καινοτομίας, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα (ελεύθερη πρόσβαση www.kainotomia.imegsevee.gr/images/pdf/odigoi/odigos_kainotomias.pdf)
Αγγλική
Blank, S. And Dorf, B. (2012) The startup owner’s manual, K+S, Pescadero, California
Blank, S. (2013) Why the Lean Start-Up Changes Everything. Harvard Business Review, Vol. 91, No. 5., pp. 63-72

11/04/2018 - 13:00

Ανάλυση Ανταγωνισμού

04/04/2018 - 09:15

Από την ιδέα στην αγορά
Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου
MVP (Minimum Viable Product)

04/04/2018 - 09:00

Αναλυτική Παρουσίαση του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου

04/04/2018 - 08:45

Εργασία εξαμήνου