Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 13 Ιανουάριος, 2017 - 13:45
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Η εξέταση των εργασιών για τους φοιτητές που έχουν υποχρέωση παρακολούθησης θα γίνει τη Δευτέρα 16/01/2017 και την Τετάρτη 18/01/2017 στις ώρες των αντίστοιχων τμημάτων του εργαστηρίου.
Για τους φοιτητές χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης θα βγει νέα ανακοίνωση.

23/02/2017 - 09:00

Τίτλος: Προγραμματισμός Η/Υ Ι: Βαθμολογίες επαναληπτικής εξέτασης

06/02/2017 - 12:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες του εργαστηρίου Προγραμματισμό

15/01/2017 - 23:45

Σας παραθέτω ένα προαιρετικό θεματολόγιο ασκήσεων για επιλογή μιας μόνο (για

13/01/2017 - 13:45

Η εξέταση των εργασιών για τους φοιτητές που έχουν υποχρέωση παρακολούθησης θ

24/11/2016 - 16:15

Την Παρασκευή (25/11/2017) θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση της θεωρίας Προγρα

12/10/2016 - 11:30

Τα εργαστήρια Προγραμματισμού 1 & 3 θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομά

Σελίδες

23/01/2016 - 14:00