Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος, 2017 - 08:45
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Ανακοίνωση:
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες των απαλλακτικών εργασιών για τους φοιτητές χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης στο εργαστήριο Προγραμματισμός Η/Υ Ι.
Για θέματα σχετικά με τη βαθμολογία επικοινωνήστε άμεσα με τη διδάσκουσα.
Οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν στην επαναληπτική εξέταση της Τετάρτης 15/2 στις 13:00-15:00 στην αίθουσα ΖΑ006-07.

Αγγελική Μικέλη

Συνημμένο: 

23/02/2017 - 09:00

Τίτλος: Προγραμματισμός Η/Υ Ι: Βαθμολογίες επαναληπτικής εξέτασης

06/02/2017 - 12:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες του εργαστηρίου Προγραμματισμό

15/01/2017 - 23:45

Σας παραθέτω ένα προαιρετικό θεματολόγιο ασκήσεων για επιλογή μιας μόνο (για

13/01/2017 - 13:45

Η εξέταση των εργασιών για τους φοιτητές που έχουν υποχρέωση παρακολούθησης θ

24/11/2016 - 16:15

Την Παρασκευή (25/11/2017) θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση της θεωρίας Προγρα

12/10/2016 - 11:30

Τα εργαστήρια Προγραμματισμού 1 & 3 θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομά

Σελίδες

23/01/2016 - 14:00