Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος, 2017 - 12:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες του εργαστηρίου Προγραμματισμός Η/Υ Ι.
Για θέματα σχετικά με τη βαθμολογία επικοινωνήστε άμεσα με τη διδάσκουσα.

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/2 στις 13:00-15:00 στην αίθουσα ΖΑ006-07.
Αγγελική Μικέλη

Συνημμένο: 

16/12/2015 - 15:00

Η πραγματοποίηση του εργαστηρίου για το μάθημα Προγραμματισμός 1, την Πέμπτη

03/12/2015 - 19:15

Συνημμένα θα βρείτε τις εργασίες για το εργαστήριο του μαθήματος Προγραμματισ

24/11/2015 - 14:15

To εργαστήριο Προγραμματισμός 1 και η αντίστοιχη θεωρία δεν θα πραγματοποιηθε

02/11/2015 - 15:30

Στο εργαστήριο Προγραμματισμός 1 το τμήμα 1-3 θα κάνει την αναπλήρωση του χαμ

17/10/2015 - 21:00

Το εργαστήριο Προγραμματισμού 1 του τμήματος Μηχ.Αυτοματισμού ΤΕ, θα ξεκινήσε

12/10/2015 - 15:00

Την Τετάρτη 14/10/2015 θα πραγματοποιηθεί η θεωρία Προγραμματισμός 1 στις 14.

01/10/2015 - 16:15

Η φόρμα εγγραφών του εργ.

15/06/2015 - 10:45

Την ΠΕΜΠΤΗ 25/6/2015 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη εξέταση (όσοι απέτυχαν στη

06/06/2015 - 20:30

Η εξέταση των επαναληπτικών του Χειμερινού εξαμήνου στo εργαστήριo Προγραμματ

Σελίδες