Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές και έννοιες του προγραμματισμού και η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να επιλύσουν προβλήματα μέσω υπολογιστή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι ικανός: Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, έχει αποκτήσει πλήρη ευχέρεια στην χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος της C++, να χρησιμοποιεί βασικούς και σύνθετους τύπους δεδομένων, μεταβλητές, συναρτήσεις και δομές ελέγχου της γλώσσας προγραμματισμού, να διαχειρίζεται σφάλματα κατά το χρόνο εκτέλεσης ενός προγράμματος και να κάνει τις κατάλληλες διορθώσεις.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την Πληροφορική, Δομή Η/Υ, Χρήση Λειτουργικών Συστημάτων, Γλώσσες Προγραμματισμού, η γλώσσα C++, Στοιχεία ενός προγράμματος, Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις, Εντολές ελέγχου ροής και επαναλήψεων (εντολές if, if…else, switch, for, while, do), Πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες ), Αλφαριθμητικά, Δείκτες (ορισμός και αρχικοποίηση), πράξεις με δείκτες, χρήση δεικτών, Συναρτήσεις (πρωτότυπα συναρτήσεών, παράμετροι συναρτήσεων), Επιστροφή παραμέτρων, κλήση με τιμή και κλήση με αναφορά, Αναδρομή, Δομές, ενώσεις και απαριθμητοί τύποι, Εισαγωγικές έννοιες στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμός και στις κλάσεις.

Βιβλιογραφία: 

Ελληνική

1. Προγραμματισμός με C++, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα (2008)
2. Χατζηγιαννάκης N.M., Η γλώσσα C++ σε βάθος,1η εκδ., ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, (2008)

Ξένη

1. Liberty J., Πλήρες εγχειρίδιο της C++,5η εκδ, Α. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ (2006)
2. Malic D.S., C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design,5th ed., Course Technology, 2010
3. Deitel P., Deitel H., C++ How to Program, 7th ed., Prentice Hall, (2010)
4. Prata S., C++ Primer Plus, 5th dd. Sams, (2004)
5. Stroustrup B., Programming,Principles and Practice Using C++, 1st. ed., Addison-Wesley Professional. ( 2008)

03/12/2015 - 19:15

Συνημμένα θα βρείτε τις εργασίες για το εργαστήριο του μαθήματος Προγραμματισ

24/11/2015 - 14:15

To εργαστήριο Προγραμματισμός 1 και η αντίστοιχη θεωρία δεν θα πραγματοποιηθε

02/11/2015 - 15:30

Στο εργαστήριο Προγραμματισμός 1 το τμήμα 1-3 θα κάνει την αναπλήρωση του χαμ

17/10/2015 - 21:00

Το εργαστήριο Προγραμματισμού 1 του τμήματος Μηχ.Αυτοματισμού ΤΕ, θα ξεκινήσε

12/10/2015 - 15:00

Την Τετάρτη 14/10/2015 θα πραγματοποιηθεί η θεωρία Προγραμματισμός 1 στις 14.

01/10/2015 - 16:15

Η φόρμα εγγραφών του εργ.

15/06/2015 - 10:45

Την ΠΕΜΠΤΗ 25/6/2015 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη εξέταση (όσοι απέτυχαν στη

06/06/2015 - 20:30

Η εξέταση των επαναληπτικών του Χειμερινού εξαμήνου στo εργαστήριo Προγραμματ

03/06/2015 - 12:15

Την ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2015 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εξέταση για το εργαστήριο Προ

Σελίδες