Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 5 Απρίλιος, 2018 - 10:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4/2018 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο Προγραμματισμού 2 (C++) (αντί ΤΡΙΤΗΣ), ως φροντιστήριο για την επερχόμενη εξέταση
• 13.00-14.00
• 14.00-15.00
Eπίσης δίνεται η ακόλουθη άσκηση (για επανάληψη/εξάσκηση):
- Να σχεδιαστεί εφαρμογή διαχείρισης αριθμών ΑΦΜ σε C++ με τη φιλοσοφία του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού, που να υλοποιεί τα εξής:
o Εισαγωγή αριθμού ΑΦΜ
o Εκτύπωση αριθμού ΑΦΜ
o Έλεγχος αν είναι 5ψηφιος (απόρριψη για άλλου μεγέθους αριθμό)

Εκ του Εργαστηρίου

17/05/2018 - 11:30

12/05/2018 - 11:30

Την TPITH 15/5/2017 θα πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή διάλεξη για το εργαστήρ

07/05/2018 - 14:15

28/04/2018 - 09:30

19/04/2018 - 18:30

To ενδιάμεσο τεστ για το εργαστήριο Προγραμματισμού 2 (C++) θα πραγματοποιηθε

19/04/2018 - 01:15

To ενδιάμεσο τεστ για το εργαστήριο Προγραμματισμού 2 (C++) θα πραγματοποιηθε

05/04/2018 - 10:15

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4/2018 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο Προγραμματισμού 2 (C++

24/03/2018 - 10:45

19/03/2018 - 13:30

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 19/3/2018 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο Προγραμματισμού 2 (C++

19/03/2018 - 13:30

Μπορείτε να κατεβάσετε τη 3η άσκηση

Σελίδες