Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Ιούνιος, 2017 - 17:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν οι βαθμολογίες για τα εργαστήρια του μαθήματος Προγραμματισμός ΗΥ ΙΙ. Την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 15.00 στην αίθουσα των εργαστηριακών μαθημάτων θα γίνει επανεξέταση για τους σπουδαστές που έχουν βαθμό μικρότερο από 5 καθώς και για αυτούς που δεν είχαν πρόβλημα με απουσίες και δεν προσήλθαν στη πρώτη εξέταση.

Ο καθηγητής

Νικόλαος Ζάχαρης

Συνημμένο: 

06/06/2017 - 17:00

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν οι βαθμολογίες για τα εργαστήρια του μαθήμ

15/04/2017 - 20:30

Την εβδομάδα από 24 έως 28 Απριλίου 2017 θα διεξαχθεί γραπτή πρόοδος στα εργα

05/04/2017 - 14:15

Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα της θεωρίας την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.

06/03/2017 - 09:15

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα δείτε τη κατανομή των σπουδαστών στα εργαστηριακ

03/03/2017 - 16:00

Θα σας παρακαλούσα όλοι οι σπουδαστές του τρέχοντος αλλά και των μεγαλυτέρων

21/02/2017 - 13:45

Η έναρξη του θεωρητικού μαθήματος Προγραμματισμός ΗΥ ΙΙ θα γίνει τη Τετάρτη

26/05/2016 - 10:00

Οι εξετάσεις για το εργαστηριακό μάθημα Προγραμματισμός ΙΙ θα πραγματοποιηθού

12/04/2016 - 21:00

Το μάθημα θεωρίας του Προγραμματισμού ΙΙ για τη Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 δεν

05/03/2016 - 09:30

Στο συνημμένο αρχείο είναι τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος Προγραμματισ

Σελίδες