Ημερομηνία: 
Σάββατο, 15 Απρίλιος, 2017 - 20:30
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Την εβδομάδα από 24 έως 28 Απριλίου 2017 θα διεξαχθεί γραπτή πρόοδος στα εργαστήρια του Προγραμματισμού ΗΥ ΙΙ, στις αντίστοιχες ημέρες και ώρες των τμημάτων.

Ο καθηγητής

Νικόλαος Ζάχαρης

19/03/2018 - 12:30

19/03/2018 - 12:30

13/03/2018 - 10:45

Την Τετάρτη 14/03/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα της θεωρίας του Προγρ

09/03/2018 - 10:30

Μπορείτε να κατεβάσετε τη 2η άσκηση για το εργαστήριο

09/03/2018 - 10:30

Την TΡITH 13/3/2018 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο Προγραμματισμού 2 (C++)

07/03/2018 - 08:45

Μπορείτε να κατεβάσετε την άσκηση 1 του εργαστηρίου ΠΡΟ2

27/02/2018 - 10:00

Η Ενημέρωση για το εργαστήριο Προγραμματισμού 2 (C++) θα πραγματοποιηθεί τελι

22/02/2018 - 18:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

21/02/2018 - 07:30

Η έναρξη των μαθημάτων στο μάθημα Προγραμματισμός ΗΥ ΙΙ θα γίνει την Τετάρτη

06/06/2017 - 17:00

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν οι βαθμολογίες για τα εργαστήρια του μαθήμ

Σελίδες