Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2017 - 17:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Όσοι σπουδαστές έχουν ήδη παρακολουθήσει 1 φορά το εργαστήριο Προγραμματισμός 1 ή Προγραμματισμό 3, τους δίνεται η ευκαιρία να επιλέξουν μια απαλλακτική εργασία στην οποία θα εξεταστούν το τέλος του εξαμήνου. Στα συνημμένα αρχεία υπάρχουν τα θέματα και οι οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να προσέλθουν στις ημέρες του εργαστηρίου Προγραμματισμός 1 & 3 (Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 10.30-16.30).

Δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του θέματος αλλά η αποστολή του (λυμένο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες) μέχρι 31/1/2018 και 12.00 μμ. και θα ακολουθήσει η προφορική εξέταση σε καθορισμένη ημερομηνία εντός της εξεταστικής περιόδου του Χειμ. εξαμήνου 2017-18.

εκ του Εργαστηρίου

09/09/2018 - 10:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου ΠΡΟ 3 θα γίνει την Παρασκευή 21/9/2018

23/02/2018 - 18:15

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2/2018 είναι η τελευταία προσθεσμία για παράδοση (σε έντυπη μο

01/02/2018 - 17:45

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του εργαστηρίου ΠΡΟ3

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτικής εξέταση του εργαστηρίου Προ3 θα γίνει στης 22/2 και ώρα 11-1

29/01/2018 - 15:45

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της τελικής εξέτασης του Προ3 (Θ) καθώ

15/01/2018 - 14:00

H ύλη για την τελική εξέταση στη PYTHON όσο αφορά το εργαστήριο είναι η εξής:

11/01/2018 - 13:15

Η εξέταση του εργαστηρίου Προγραμματισμός 3

21/12/2017 - 10:00

Το σημερινό μάθημα της θεωρίας Προ3 δεν θα γίνει .(Όπως σας είχε ανακοινωθεί

20/12/2017 - 08:15

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017 δε θα πραγματοποιηθούν οι εργαστηριακές διαλέξεις των

20/12/2017 - 08:15

Μπορείτε να κατεβάσετε την 6 Άσκηση του εργαστηρίου Προ3

Σελίδες