Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 18 Ιανουάριος, 2017 - 13:45
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

H εξέταση της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων σε δύο τμήματα Α-Κ και Λ-Ω
Οι διαλέξεις της θεωρίας είναι αναρτημένες στο Μοοdle.
Επιτρέπονται μόνο σημειώσεις και βιβλία και αλλά καμμία ηλεκτρονική συσκευή

13/02/2017 - 20:00

H επαναληπτική εξέταση στο Εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3 (PYTHON θα πραγματοπο

08/02/2017 - 08:15

Οι σπουδαστές που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο έχουν bonus λόγω συμ

27/01/2017 - 10:00

Την TΕΤΑΡΤΗ 15/02/2017 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρ

18/01/2017 - 13:45

H εξέταση της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεω

16/01/2017 - 22:30

12/01/2017 - 09:45

Την TΡΙΤΗ 17/01/2017 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του εργαστηρίου και παράλλη

10/01/2017 - 11:15

                                         

Σελίδες