Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος, 2017 - 08:15
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Οι σπουδαστές που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο έχουν bonus λόγω συμμετοχής τους σε επίλυση ασκήσεων και παρουσιάσεων στο μάθημα της Θεωρίας. Το bonus θα προστεθεί στην βαθμολογία τους στην Θεωρία για την περίοδο του Φεβρουαρίου και του επόμενου Σεπτεμβρίου.
Το bonus δεν έχει επίπτωση στους υπόλοιπους σπουδαστές. Οσοι δεν συμμετείχαν ο βαθμός τους θα υπολογιστεί μόνο από τον βαθμό στην εξέταση της θεωρίας με κλίμακα από 0-10

Συνημμένο: 

13/02/2017 - 20:00

H επαναληπτική εξέταση στο Εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3 (PYTHON θα πραγματοπο

08/02/2017 - 08:15

Οι σπουδαστές που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο έχουν bonus λόγω συμ

27/01/2017 - 10:00

Την TΕΤΑΡΤΗ 15/02/2017 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρ

18/01/2017 - 13:45

H εξέταση της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεω

16/01/2017 - 22:30

12/01/2017 - 09:45

Την TΡΙΤΗ 17/01/2017 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του εργαστηρίου και παράλλη

10/01/2017 - 11:15

                                         

Σελίδες