Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος, 2017 - 08:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Οι σπουδαστές που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο έχουν bonus λόγω συμμετοχής τους σε επίλυση ασκήσεων και παρουσιάσεων στο μάθημα της Θεωρίας. Το bonus θα προστεθεί στην βαθμολογία τους στην Θεωρία για την περίοδο του Φεβρουαρίου και του επόμενου Σεπτεμβρίου.
Το bonus δεν έχει επίπτωση στους υπόλοιπους σπουδαστές. Οσοι δεν συμμετείχαν ο βαθμός τους θα υπολογιστεί μόνο από τον βαθμό στην εξέταση της θεωρίας με κλίμακα από 0-10

Συνημμένο: 

09/09/2018 - 10:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου ΠΡΟ 3 θα γίνει την Παρασκευή 21/9/2018

23/02/2018 - 18:15

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2/2018 είναι η τελευταία προσθεσμία για παράδοση (σε έντυπη μο

01/02/2018 - 17:45

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του εργαστηρίου ΠΡΟ3

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτικής εξέταση του εργαστηρίου Προ3 θα γίνει στης 22/2 και ώρα 11-1

29/01/2018 - 15:45

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της τελικής εξέτασης του Προ3 (Θ) καθώ

15/01/2018 - 14:00

H ύλη για την τελική εξέταση στη PYTHON όσο αφορά το εργαστήριο είναι η εξής:

11/01/2018 - 13:15

Η εξέταση του εργαστηρίου Προγραμματισμός 3

21/12/2017 - 10:00

Το σημερινό μάθημα της θεωρίας Προ3 δεν θα γίνει .(Όπως σας είχε ανακοινωθεί

20/12/2017 - 08:15

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017 δε θα πραγματοποιηθούν οι εργαστηριακές διαλέξεις των

20/12/2017 - 08:15

Μπορείτε να κατεβάσετε την 6 Άσκηση του εργαστηρίου Προ3

Σελίδες