Ημερομηνία: 
Τρίτη, 18 Φεβρουάριος, 2014 - 18:00
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Οι σπουδαστές που βρίσκονται στην συνημμένη λίστα βαθμολογίας, αν και έχουν προβιβάσιμο βαθμό, δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη λίστα της γραμματείας.

Η βαθμολογία των σπουδαστών αυτών θα περαστεί στην κατάλογο της Ηλετκρονικής Γραμματείας μέχρι το τέλος της εβδομάδας

16/01/2017 - 22:30

12/01/2017 - 09:45

Την TΡΙΤΗ 17/01/2017 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του εργαστηρίου και παράλλη

10/01/2017 - 11:15

                                         

24/11/2016 - 15:00

Τα εργαστήρια της ΠΕΜΠΤΗΣ (24/11/2016) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτου

22/11/2016 - 10:30

Παρακάτω θα βρείτε τις ασκήσεις για όσους δεν παρακολουθούν το εργαστήριο Προ

Σελίδες