Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι: α) η μελέτη και η κατανόηση των χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Ο.Κ.) ακολουθιακής λογικής με εκτεταμένες επιστημονικές και εμπορικές εφαρμογές β) η σχεδίαση ψηφιακών ακολουθιακών συστημάτων που θα φέρουν εις πέρας ψηφιακούς στόχους με το δυνατόν μικρότερο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος και το μικρότερο δυνατό βάρος και όγκο, γ) η χρήση των γνώσεων για τον εντοπισμό βλαβών.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Οι αρχές και οι εφαρμογές της ψηφιακής ακολουθιακής λογικής.
Τα δομικά στοιχεία των ακολουθιακών συστημάτων (φλιπ φλοπς SR, JK, D, T, το ακμοπυρίδοτο των φ.φ., διαιρέτες συχνότητας.).
Οι καταχωρητές. Οι ασύγχρονοι δυαδικοί απαριθμητές (αύξοντες, ελάσσονες, αμφίδρομοι, βάσης Ν, διαιρέτες συχνότητας). Οι σύγχρονοι δυαδικοί απαριθμητές. Απαριθμητές με προτοποθέτηση, σύγχρονοι και ασύγχρονοι. Απαριθμητές κυκλικοί, BCD8421, τύπου Johnson. Σκανδαλιστής Schmitt, κυκλώματα χρονισμού -ψηφιακές γεννήτριες τετραγωνικών παλμών. Ημιαγωγικές μνήμες (RAM). Αναλογικοί προς ψηφιακούς μετατροπείς (τύπου ψηφιακής ανωγής, διαδοχικών προσεγγίσεων, διπλής κλίσης, μετατροπής τάσης προς συχνότητα και τάσης σε χρόνο, τύπου flash).
Ψηφιακοί προς Αναλογικούς μετατροπείς (τύπου βαρών αντιστάσεων, δικτύωσης R-2R, τύπου πυκνωτών διακοπτών).
Η ανάλυση και η σύνθεση των σύγχρονων ακολουθιακών συστημάτων (διαγράμματα ροής, πίνακες λειτουργίας, πίνακες μεταβάσεων, πίνακες διέγερσης, αλγόριθμος ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων). Ασύγχρονα ακολουθιακά συστήματα. Ανάλυση και σύνθεση.
Εργαστηριακό πρόγραμμα εξομοίωσης: Multisim 2010 (digital).

Βιβλιογραφία: 

1. Εφαρμογές Ψηφιακής Ακολουθιακής Λογικής, Ν. Καλοκάση, Κεντρική διάθεση Παπασωτηρίου, Β΄ έκδοση Ιανουάριος 2003, ISBN 960-90500-3-4.
2. Digital Systems, Principles and Applications. Tocci-Widmer. Prentice Hall,1998.
3. Digital Design, Μ. Μοrris Mano, Prentice Hall International, 1991.
4. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, R. L. Τokheim, McGraw Hill Book Company 1990, ελληνική έκδοση Α. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.

18/06/2018 - 19:45

Η επανεξέταση του Εργαστηρίου των Ψηφιακών Συστημάτων ΙΙ θα πραγματοποιηθεί τ

20/12/2017 - 19:45

Τα τμήματα της Τρίτης και της Τετάρτης θα παραδώσουν δύο εργασίες την ημέρα τ

16/12/2017 - 11:15

Η τελική Εξέταση του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων ΙΙ (για όλα τα τμήματα)

13/11/2017 - 15:45

Η εμβόλιμη εξέταση στην θεωρία του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ IΙ θα πραγματο

10/10/2017 - 00:15

Παρακαλούνται οι φοιτητές πριν υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή στο ερ

09/01/2017 - 14:00

Την Τρίτη 17/1/2017 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργ

11/10/2016 - 22:30

Οι εγγραφές για το Εργαστήριο "Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ" θα συνεχιστούν την Πέμπτ

09/10/2016 - 20:00

Όσοι σπουδαστές δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν σε τμήμα στο Εργαστήριο των

17/12/2015 - 15:30

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την

05/10/2015 - 21:15

Οι εγγραφές του Εργαστηρίου Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ για το χειμερινό εξάμηνο 201

Σελίδες