Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος, 2018 - 20:00
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος.

Οι σπουδαστές έχουν 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής της ανακοίνωσης για να
επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέσω email για θέματα σχετικά με τη βαθμολογία.
Όσοι θέλουν να δουν το γραπτό τους μπορούν να έρθουν στο γραφείο ΖΑ205 τη Δευτέρα 1/10/2018 στις 11:00.

Σημειώστε ότι όσοι δεν αιτιολόγησαν την απάντησή τους στο Θέμα 1Β (γραμμικά, χρονικά αμετάβλητα
συστήματα) και στο Θέμα 3 (κυκλική και γραμμική συνέλιξη) δεν πήραν μονάδες για αυτά τα θέματα.

Συνημμένο: 

27/06/2017 - 00:15

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασ

06/02/2017 - 00:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασ

22/01/2017 - 22:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξε

12/01/2017 - 13:45

Η τελευταία διάλεξη στη θεωρία Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος θα πραγματοποιηθ

10/01/2017 - 11:45

Η σημερινή διάλεξη θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος θα πραγματοποιηθεί κ

09/01/2017 - 22:15

Οι τελικές εξετάσεις του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος θα διεξαχθ

11/11/2016 - 18:30

Η εξέταση προόδου του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος θα διεξαχθεί

14/10/2016 - 15:15

Συνημμένη θα βρείτε την κατανομή των σπουδαστών στα τμήματα

10/10/2016 - 18:00

Το εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος θα ξεκινήσει κανονικά

17/09/2016 - 11:30

Στο συνημμένο θα βρείτε τους βαθμούς. Οι σπουδαστές έχουν 10 ημέρες από

Σελίδες