Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στις βασικές αρχές της Ρομποτικής, εστιάζοντας στους ρομποτικούς βραχίονες που είναι τα πιο διαδεδομένα ρομπότ, ιδιαίτερα σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές εφαρμογές. Ο σκοπός αυτός ικανοποιείται με δυο παραμέτρους. Η πρώτη, και πιο σημαντική, είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τις βασικές αρχές της ρομποτικής χωρίς να αναγκαστεί να ανατρέξει σε πολύπλοκα εργαλεία των Μαθηματικών και της Μηχανικής. Η δεύτερη είναι να καλυφθούν, όσο είναι αυτό δυνατό, οι βασικές αρχές που σχετίζονται περισσότερο με τις ανάγκες της πράξης.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει το ευθύ και ανάστροφο κινηματικό πρόβλημα για τις θέσεις και τις ταχύτητες ρομποτικών βραχιόνων, περιλαμβάνει δύο απλές και εύχρηστες τεχνικές ελέγχου και μελετάται το πρόβλημα του σχεδιασμού τροχιάς παρεμβολής. Ζητήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ρομποτικών βραχιόνων, της ρομποτικής όρασης κ.λπ. περιλαμβάνονται επίσης στο μάθημα. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κινηματική μοντελοποίηση και τις τεχνικές ελέγχου της τέλειας και ασυμπτωτικής ακολούθησης εντολής, με αναλογική ή/και διαφορική ανατροφοδότηση.

Βιβλιογραφία: 

«Εισαγωγή στη ρομποτική», Κουμπουλής, Φώτιος Ν.,και Μέρτζιος, Βασίλειος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου 2002, [Εύδοξος 9626]
«Εισαγωγή στην ρομποτική, μηχανική και αυτόματος έλεγχος», Craig, John J., εκδόσεις Τζιόλας 2009, [Εύδοξος 18548724]
«Βασικές αρχές ρομποτικής», Mataric, Maja J., εκδόσεις Κλειδάριθμος 2010, ISBN: 9604613545
«Η ρομποτική», Giralt, Georges, εκδόσεις Τραυλός 1997, ISBN: 9607122801

11/06/2018 - 12:30

Καλούνται οι φοιτητές να παραλάβουν τις εργασίες τους (κατασκευές) από το εργ

07/06/2018 - 14:30

Αφορά τα μαθήματα 1605 Μηχατρονική, 1602 Ρομποτική, 1506 Τεχνικές Μελέτες, 17

28/03/2018 - 14:15

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

21/03/2018 - 13:15

11/03/2018 - 20:45

1. Οργάνωση του εργαστηριακού μέρους

11/03/2018 - 20:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

05/03/2018 - 14:45

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο της Ρομποτικής (Εαριν

Σελίδες

22/03/2014 - 14:30

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Ρομποτικής.