Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στις βασικές αρχές της Ρομποτικής, εστιάζοντας στους ρομποτικούς βραχίονες που είναι τα πιο διαδεδομένα ρομπότ, ιδιαίτερα σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές εφαρμογές. Ο σκοπός αυτός ικανοποιείται με δυο παραμέτρους. Η πρώτη, και πιο σημαντική, είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τις βασικές αρχές της ρομποτικής χωρίς να αναγκαστεί να ανατρέξει σε πολύπλοκα εργαλεία των Μαθηματικών και της Μηχανικής. Η δεύτερη είναι να καλυφθούν, όσο είναι αυτό δυνατό, οι βασικές αρχές που σχετίζονται περισσότερο με τις ανάγκες της πράξης.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει το ευθύ και ανάστροφο κινηματικό πρόβλημα για τις θέσεις και τις ταχύτητες ρομποτικών βραχιόνων, περιλαμβάνει δύο απλές και εύχρηστες τεχνικές ελέγχου και μελετάται το πρόβλημα του σχεδιασμού τροχιάς παρεμβολής. Ζητήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ρομποτικών βραχιόνων, της ρομποτικής όρασης κ.λπ. περιλαμβάνονται επίσης στο μάθημα. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κινηματική μοντελοποίηση και τις τεχνικές ελέγχου της τέλειας και ασυμπτωτικής ακολούθησης εντολής, με αναλογική ή/και διαφορική ανατροφοδότηση.

Βιβλιογραφία: 

«Εισαγωγή στη ρομποτική», Κουμπουλής, Φώτιος Ν.,και Μέρτζιος, Βασίλειος Γ., εκδόσεις Παπασωτηρίου 2002, [Εύδοξος 9626]
«Εισαγωγή στην ρομποτική, μηχανική και αυτόματος έλεγχος», Craig, John J., εκδόσεις Τζιόλας 2009, [Εύδοξος 18548724]
«Βασικές αρχές ρομποτικής», Mataric, Maja J., εκδόσεις Κλειδάριθμος 2010, ISBN: 9604613545
«Η ρομποτική», Giralt, Georges, εκδόσεις Τραυλός 1997, ISBN: 9607122801

06/04/2017 - 16:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό του Workshop No2

03/04/2017 - 15:15

Το συνημμένο αρχείο (μορφής .pdf) περιέχει συμπληρωματικές συνοπτικές σημειώσ

03/04/2017 - 14:30

24/03/2017 - 18:15

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος τ

01/03/2017 - 19:30

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο της Ρομποτικής (Εαρινό

28/02/2017 (All day)

Οι παραδόσεις του θεωρητικού μέρους του μαθήματος θα καλύψουν τη θεματολογία

Σελίδες

22/03/2014 - 14:30

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Ρομποτικής.