Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Φεβρουάριος, 2017 (All day)
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Θεωρία

Οι παραδόσεις του θεωρητικού μέρους του μαθήματος θα καλύψουν τη θεματολογία που αναφέρεται στο συνημμένο, με έναρξη την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017.

Συνημμένο: 

28/03/2018 - 14:15

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

21/03/2018 - 13:15

11/03/2018 - 20:45

1. Οργάνωση του εργαστηριακού μέρους

11/03/2018 - 20:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

05/03/2018 - 14:45

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο της Ρομποτικής (Εαριν

08/01/2018 - 01:45

Το συνημμένο αρχείο παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασί

06/07/2017 - 11:45

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Σελίδες

22/03/2014 - 14:30

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Ρομποτικής.