Ημερομηνία: 
Κυριακή, 15 Μάρτιος, 2015 - 20:45
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

 

1) Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ. Αυτοματισμού που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Ρομποτική" ότι στους παρακάτω πίνακες (nea-katanomi-rompotikis.pdf) ακολουθεί η νέα κατανομή τους στα τμήματα του εργαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι για το κάθε εργαστηριακό δίωρο υπάρχουν δύο τμήματα (Τμήμα Α και Τμήμα Β) που θα πραγματοποιούνται εναλλάξ. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να έρχονται μόνο στο τμήμα που ανήκουν (Τμήμα Α ή Τμήμα Β) σύμφωνα με το παρακάτω ημερολογιακό πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα έχουν προβλεφθεί οι αργίες εκτός των φοιτητικών εκλογών. 

Για τις υπολειπόμενες διαθέσιμες ημερομηνίες του εξαμήνου αλλά και για οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινωθεί εκ νέου ημερολογιακός προγραμματισμός.

 

Ημερολογιακό Πρόγραμμα

Τμήμα Α - Τετάρτης

Τμήμα Α - Πέμπτης

Τμήμα Β - Τετάρτης Τμήμα Β - Πέμπτης

18/3/2015 (Άσκ. 1)

19/3/2015 (Άσκ. 1)

1/4/2015 (Άσκ. 1) 26/3/2015 (Άσκ. 1)

22/4/2015 (Άσκ. 2)

2/4/2015 (Άσκ. 2)

29/4/2015 (Άσκ. 2) 23/4/2015 (Άσκ. 2)

6/5/2015 (Άσκ. 3)

30/4/2015 (Άσκ. 3)

13/5/2015 (Άσκ. 3) 7/5/2015 (Άσκ. 3)

20/5/2015 (Άσκ. 4)

14/5/2015 (Άσκ. 4)

27/5/2015 (Άσκ. 4) 21/5/2015 (Άσκ. 4)

2) Ενημερώνονται οι επαναληπτικοί φοιτητές που έχουν αναλάβει εξαμηνιαία εργασία ότι το θέμα και πληροφορίες για το τρόπο συγγραφής της εργασίας τους θα βρούνε στο συνημμένο αρχείο (ergasia_ergastirioy_rompotikis.pdf ).

3) Για την προσομοίωση της εργασίας σας θα χρειαστείτε την εφαρμογή RoboCell που μπορείτε να κατεβάσετε από το παρακάτω σύνδεσμο αρχείο (robo.zip) .

Η εφαρμογή είναι συμπιεσμένη σ΄ένα αρχείο μ' επέκταση zip οπότε θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα αποσυμπίεσης zip αρχείων όπως το WinZip, WinRar, 7-Zip, κ.α. Στο λειτουργικό σύστημα Windows υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων zip από προεπιλογή. Προσοχή η εφαρμογή είναι δοκιμαστικής χρήσης 30 ημερών και μετά κλειδώνει.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (odigies_hrisis_toy_robocell.pdf ).

4) Την Πέμπτη 19/3/2015 και ώρα 17:00 θα δοθούν οδηγίες και διευκρινήσεις για τις εργασίες.

11/06/2018 - 12:30

Καλούνται οι φοιτητές να παραλάβουν τις εργασίες τους (κατασκευές) από το εργ

07/06/2018 - 14:30

Αφορά τα μαθήματα 1605 Μηχατρονική, 1602 Ρομποτική, 1506 Τεχνικές Μελέτες, 17

28/03/2018 - 14:15

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

21/03/2018 - 13:15

11/03/2018 - 20:45

1. Οργάνωση του εργαστηριακού μέρους

11/03/2018 - 20:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

05/03/2018 - 14:45

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο της Ρομποτικής (Εαριν

Σελίδες

22/03/2014 - 14:30

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Ρομποτικής.